DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 2. září 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VIOLENT HAMMER - Riders of the Wasteland (2020)

Recenze/review - VIOLENT HAMMER - Riders of the Wasteland (2020)VIOLENT HAMMER - Riders of the Wasteland

CD 2020, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Říká se, že když rozhodíte několik kostí na zem, tak se z nich dá věštit budoucnost. V případě finských VIOLENT HAMMER je tomu ale přesně naopak. Kapela vás vezme na dlouhý, prašivý výlet do osmdesátých a devadesátých let minulého století. Do pradávných dob, kdy se teprve extrémní metalové styly formovaly, když se ještě na nějakou tu špínu nehledělo. Jakoby mi někdo poslal na výměnu kazetu s chrastící demonahrávkou. Tahle kapela oživí vzpomínky všem pravým metalistům!

Prosévám mezi prsty jednotlivé songy a je to hodně podobné, jako když otevřete starou urnu a začnete si hrát s prachem po nebožtíkovi. Do nečisté hry vás vtáhne již obal, na kterém ožívá démon z podsvětí. Rudá jako krev téhle desce opravdu sluší. VIOLENT HAMMER hrají primitivní, ošklivý a nechutný death metal, kombinují jej s thrashem, blackem, grindcore. Těch odkazů je opravdu spousta, na své si přijdou fanoušci jak BOLT THROWER, tak třeba takových PROFANATICA, NAPALM DEATH, BLOOD. Není to zase tolik důležité, hlavní je, že se kapele povedlo perfektně navodit ducha starých časů. Nahrávka "Riders of the Wasteland" tak nejvíce připomíná exhumaci starého hrobu, kde jsou v jednotlivých vrstvách pohřbeny vlastně všechny spalující metalové styly. Je to přesně ten druh zabijáckého koktejlu, který si dáte s chutí do žil a potom se už budete jen potácet v rauši u hudebního přehrávače. Do songů jsou otisknuty motivy staré jako metal samotný. Kapelu by se dalo obvinit z toho, že nepřináší nic nového, ale to zde není rozhodně účelem. Směr byl určen jasně a zřetelně - všechno kolem zabít, zničit, rozdrtit na prach. Hudba VIOLENT HAMMER patří na opuštěné hřbitovy, do temných katakomb, případně na pitevny, kde jsou ohledávána pouze rozkládající se těla. Tahle deska smrdí prašivinou! Vynikající zásek!


Asphyx says:


It is said that if you throw a few bones on the ground, you can foretell the future. In the case of the Finnish VIOLENT HAMMER, however, it is exactly the opposite. The band will take you on a long, dusty trip to the eighties and nineties of the last century. Until ancient times, when only extreme metal styles were formed, when some of the dirt had not yet been looked at. It was as if someone had sent me a cassette with a rattling demo for exchange. This band will bring back memories to all true metalheads!

I sift the individual songs between my fingers and it's a lot like opening an old urn and starting to play with the dust of the deceased. You are already drawn into the impure game by the cover on which the demon from the underworld comes to life. Red as blood really looks good on this album.VIOLENT HAMMER play primitive, ugly and disgusting death metal, combining it with thrash, black, grindcore. There are really a lot of those links, fans of both BOLT THROWER and such PROFANATICA, NAPALM DEATH, BLOOD will find something they like. It's not that important, the main thing is that the band managed to perfectly evoke the spirit of old times. The recording of "Riders of the Wasteland" is most reminiscent of the exhumation of the old grave, where all the burning metal styles are buried in individual layers. It's exactly the kind of killer cocktail that you like to have in your veins and then you just stagger with a music player. The songs are imprinted with motifs as old as metal itself. The band could be accused of not bringing anything new, but that's definitely not the purpose here. The direction was set clearly and distinctly - to kill everything around, destroy, crush to dust. VIOLENT HAMMER's music belongs to abandoned cemeteries, dark catacombs, or autopsies, where only decomposing bodies are searched. This album stinks of dust! Excellent record!tracklist:
1. Death Squad
2. Annihilation (Victims of Bomb Raid)
3. Wasted through Life
4. Screams of Agony
5. Riders of the Wasteland
6. (Trapped) in Depths
7. House of Beria
8. Bratva
9. Prophet of Darkness

band:
L.A. J.K. L.L. J.N. K.S.

Share this games :

TWITTER