DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 5. října 2020

Recenze/review - LIK - Misanthropic Breed (2020)


LIK - Misanthropic Breed
CD 2020, Metal Blade Records

for english please scroll down

Probudím se o půlnoci a zase jsou tady. Mé noční můry, přízraky ze starých dob. Zvou mě na opuštěný hřbitov. Mrtvoly bez tváře, duchové zemřelých. Nejdřív mě zachvátí děs, ale jen do doby, než začnou hrát švédští LIK. Kapela, kterou u nás v podzemí vždycky rádi přivítáme. Pohostíme je shnilou mršinou a do krku jim narveme hnis a beznaděj. Pánové jsou opět tady a znovu chřestí pytlem plným kostí.

Odjištěný vlak, který jede přímo do pekla. Se skvělým, typicky severským zvukem, s obalem, který chcete mít na tričku. Zombie se znovu probudily a je jen na vás, zda podlehnete. Tahle hudba je určená pro všechny, kteří mají rádi death metal v jeho surové a syrové podobě. Nic víc, ale ani méně nehledejte. 


Několik kilo špíny, mrazu, hromada tmy a prašivých kostí. Tohle všechno zamíchejte a podávejte na víku od rakve. LIK čerpají inspiraci u svých předků BLOODBATH, DISMEMBER, ENTRAILS, DEMONICAL, EVOCATION, GRAVE a dělají to výborně. Skladby mají spád, dobře se poslouchají. Vše vyznívá hodně heavy. Mám chuť vzít do ruky kladivo a jít do kostnice rozdrtit nějaké lebky. Cítím zde smradlavý odér exhumovaných hrobů, slyším zde nadšení a vidím partu kluků ze Švédska, jejichž hudba vás rozseká na kusy. Potvrdil jsem si svůj názor i při živém vystoupení. Tohle je zkrátka bruska, bez kompromisů, zbytečností. "Misanthropic Breed" je deskou,  která musela vznikat na starém pohřebišti. Je neurvalá, prašivá, plesnivá a pukají u ní rakve tlakem. Pokud máte chuť spadnout do obrovského mlýnu na maso a nechat si rozdrtit svoje kosti, tak stačí přidat hlasitost. Dejte mi někdo pivo, dneska nejdu spát. Mejdan začíná. Zabírám si nejkrásnější zombie na hřbitově. Hrát nám k tomu budou LIK a země se otřese. Album je v podstatě dokonalou esencí toho, co si představujete pod pojmem švédský death metal. Devastující nahrávka, po které zůstává jen spoušť. Ozvěny z márnice!


Asphyx says:

I wake up at midnight and they're here again. My nightmares and ghosts from old times. They invite me to an abandoned cemetery. Faceless corpses, ghosts of the dead. At first, I am terrified, but only until the Swedish band LIK starts playing. A band that we are always happy to welcome in our underground. We dine them with the rotten carcasses and pour pus and despair into their throats. The gentlemen are here again and they rattle with a sack full of bones. 

An unlocked train is going straight to hell. With a great, typically Nordic sound, with the cover art you want to have on your T-shirt. The zombies have woken up again and it's up to you if you succumb to it. This music is intended for everyone who likes death metal in its raw and brutal form. Don’t look for anything more or anything less.


A few pounds of dirt, frost and a pile of darkness and dusty bones. Mix all this and serve on the lid of the coffin. LIK take inspiration from their ancestors BLOODBATH, DISMEMBER, ENTRAILS, DEMONICAL, EVOCATION, GRAVE and they do it great. The songs have a gradient, their listening is pleasure. Everything sounds very heavy. I would like to take a hammer in my hand and go to the ossuary to crush some skulls. I feel the stinky odor of exhumed graves here, I hear enthusiasm here and I see a bunch of boys from Sweden whose music will cut you into the pieces. I also confirmed my opinion during their live performance. This is simply a grinder, without compromise and other uselessness. "Misanthropic Breed" is a record that must have been created in an old burial ground. It is raw, dusty, moldy and coffins burst with pressure during playing this music. If you like falling into a huge meat grinder and crushing your bones, just add volume. Give me a beer, I'm not going to bed today. The party begins. I'm capturing the most beautiful zombie in the cemetery. LIK will play for us and the Earth will shake. The album is basically the perfect essence of what you imagine under the term Swedish death metal. A devastating recording, after which only the havoc remains. Echoes from the morgue!about LIK on DEADLY STORM ZINE:
Recenze/review - LIK – Mass Funeral Evocation (2015)
Report, photos, video - LIK, BRUTALLY DECEASED, ANIME TORMENT, MEAN MESSIAH - club Hells Bells Rockin' Pub, Prague - 16. 4. 2019

Tracklist:
01. The Weird
02. Decay
03. Funeral Anthem
04. Corrosive Survival
05. Female Fatal To The Flesh
06. Misanthropic Breed
07. Flesh Frenzy
08. Morbid Fascination
09. Wolves
10. Faces Of Death
11. Becoming
12. Revel In Gore

band:
Chris Barkensjö - drums & vocals
Tomas Åkvik - vocals & guitars
Niklas "Nille" Sandin - guitars
Joakim "Myre" Antman - Bass

Share this games :

TWITTER