DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 12. října 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - PUTRID OFFAL - Sicknesses Obsessions (2020)

Recenze/review - PUTRID OFFAL - Sicknesses Obsessions (2020)


PUTRID OFFAL - Sicknesses Obsessions
CD 2020, XenoKorp

for english please scroll down

Prázdné ulice, divnej smrad. Ticho a jenom vítr se prohání mezi domy. Dnes je hodně temná noc, jako stvořená pro lov. Instinkty šelmy, pradávné pudy. Postava v kápi, která se pohybuje jenom ve stínu. Byl tu už mnohokrát, ale zatím mu stačily jen představy. Úchylné, zlé sny. Dnes je to jiné, cítí na jazyku měděnou pachuť krve. První oběť bývá vždycky nejsladší. Ostrý nůž, moment překvapení. Našli ji až ráno, s vyděšeným výrazem ve tváři. Kdo bude další na řadě?

Hodně podobnou atmosféru cítím i z novinky legendárních francouzských death grinderů PUTRID OFFAL. Pamětníci si zajisté rádi vzpomenou na jejich působení na scéně v devadesátých letech i jejich návrat v roce 2015 (odkaz na recenzi alba "Mature Necropsy" je dole pod článkem). Letos jsou zde znovu, aby nám nahnali strach v opuštěných ulicích. Silní, nekompromisní, divocí a nespoutaní. Hraje se zde death grind vysoké jakosti. To je bez debat. 

 

"Sicknesses Obsessions" je deskou, která pochází ze stejných piteven jako stará alba CARCASS, NAPALM DEATH, REPULSION, TERRORIZZER, IMPETIGO, AGATHOCLES. Je propracovanou, zběsilou jízdou, na jejímž konci vás čeká jenom utrpení. Masakrující zvuk, chlad a temnota. Běžíte nočním městem a nikdo vám nepomůže. Zahnaní jako krysa do kouta budete podrobeni lavině ostrých riffů, špíny a tlaku. Mix death metalu, grindu, punku, hard core. To vše smíchané v nechutném koktejlu. Podávejte podchlazené. Oprátka je připravena. Stačí jen vložit hlavu. Zvuk je surový a syrový. Snesl bych možná ještě větší prašivinu, ale aspoň je vše čitelné a zřetelné. Nápadů mají PUTRID OFFAL dostatek, umí být zajímaví a baví mě je poslouchat. Jsou jako perfektně seřízený stroj na zabíjení. Při poslechu si připadám jako při veřejné pitvě. Rozřezaným tělem na stole je šelma, sériový vrah, kus zcela zbytečného a tisíckrát prokletého masa. Nálada je šedivá a deska opět vynikající. Francouzi rozhodně netrpí nadprodukcí, ale když už něco vydají, stojí to opravdu za to. Absolutní, chladný a temný masakr death grindovou pilou! 


Asphyx says:

Empty streets and strange stench there. Silence and only wind blow between the houses. Today is a very dark night, perfect for hunting. Beast instincts, ancient instincts. A figure in a hood that moves only in the shadows. He had been here many times, but so far only ideas were enough for him. Perverted, bad dreams. Today it's different, he can feel the ferric taste of blood on his tongue. The first victim is always the sweetest. A sharp knife, a moment of surprise. They found her in the morning with a frightened look on her face. Who will be next? 

I feel a very similar atmosphere from the new record of the legendary French death grinders PUTRID OFFAL. Old metal fans will certainly remember their work on the scene in the 1990s and their return in 2015 (the link to the review of the album "Mature Necropsy" is below this review). They are here again this year to frighten us in the deserted streets. Strong, uncompromising, wild and unfettered. A high-quality death grind is played here. That is without any doubt."Sicknesses Obsessions" is a record that comes from the same autopsy rooms as the old albums of CARCASS, NAPALM DEATH, REPULSION, TERRORIZZER, IMPETIGO, AGATHOCLES. It is a sophisticated, frantic ride, at the end of which only suffering awaits you. Massacre sound, cold and darkness. You run through the night city and no one will help you. Driven like a rat into a corner, you will be subjected to an avalanche of sharp riffs, dirt and pressure. A mix of death metal, grind, punk, hardcore. All mixed in a disgusting cocktail. Serve chilled. The noose is ready. Just insert your head. The sound is raw and bestial. I might tolerate even more dust, but at least everything is legible and clear. PUTRID OFFAL has plenty of ideas, they can be interesting, and I enjoy listening to them. They are like a perfectly tuned killing machine. During the listening, I feel like in a public autopsy. The cut-off body on the table is a beast - a serial killer, a piece of completely useless and a thousand times cursed meat. The mood is grey, and the record is excellent again. The French band certainly does not suffer from overproduction, but when they release something, it is really worth it. The absolute, cold and dark massacre of a death grind saw!

about PUTRID OFFAL on DEADLY STORM ZINE:
Report, photos, video - NICE TO EAT YOU DEATHFEST 2017 - Horní Libchava - Czech republic - 11. - 13. 5. 2017

Tracklist:
01. Autopsy
02. Let There Be Rot
03. Dura Mater
04. Necrotic Mutilation
05. Charnel House
06. A Rot's Caress
07. Glorify Me
08. Livor Mortis
09. Lifeblood Ejected
10. Viscera
11. Palor Mortis
12. Skilled Ritual
13. Barber Butcher
14. Y Shaped
15. Vesalius
16. Heaven's Door
17. Vasectomy

band:
Franck Peiffer - Vocals
Phil Reinhalter- Guitars
Frédéric Houriez - Bass
Laye Louhenapessy - Drums

https://xenokorp.bandcamp.com/album/sicknesses-obsessions
https://www.facebook.com/putridoffal/
https://twitter.com/putridoffal
https://www.youtube.com/channel/UCFUP30gASeafDkN6aqZak1A
http://www.xenokorp.com/
Share this games :

TWITTER