DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 19. října 2020

Recenze/review - UNDERGANG - Aldrig i livet (2020)


UNDERGANG - Aldrig i livet
CD 2020, Me Saco Un Ojo Records (Europe) / Dark Descent Records (US) / Extremely Rotten Productions (Denmark)

for english please scroll down

Poslali mě do sklepa, abych přinesl nějaké jídlo. Ve tmě jsem uslyšel podivný šramot. Někdo za zdí šeptal a prosil o slitování. Soused byl vždycky hodný člověk, každého pozdravil. Jenže vlastnil také temnou kobku pod domem, ve které měl zavřených několik dívek. Dlouhá léta je mučil a trápil. Doslova jsem cítil, jak zdí prostupuje bolest. Bylo to jak ve špatném hororu. Všude se povalovaly kusy shnilého masa. Okousané kosti a ve vzduchu se vznášel strach.

Nová deska "Aldrig i livet" na mě působí hodně podobně. Jako nechutný prašivý příběh, který si přečtete ráno v novinách ke kávě a udělá se vám z něj špatně. UNDERGANG letos smrdí zkaženým masem. Mokvají a rozkládají se jako stará mršina. Tohle je death metal, který je krutý, temný a studený. Je morbidní ozvěnou z míst, kde se stalo něco ošklivého. 

 

UNDERGANG i letos znázorňují smrt v její nejhnusnější podobě. Řežou přímo do živého. Nekompromisně, bez zbytečností. Skladby duní a pálí, člověk má při poslechu pocit, že je opravdu zavřený dlouhá léta v nějakém starém sklepě. Po stěnách stéká hnis a všude je tolik bolesti, že by se dala prodávat démonům. Dánové na "Aldrig i livet" hnijí zaživa, rozkládají se, odpadává jim maso od kostí. Hroby se otvírají a vylézají z nich všichni, kteří byli mučeni. Je na ně žalostný pohled. Kapela pochází ze stejných zvrácených míst, jako třeba takoví ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE, INCANTATION, OBITUARY, PESTILENCE, BOLT THROWER. Tentokrát znovu s chorobným zvukem, surovým vokálem a postupy, které vás přikovají na zeď. Stylový obal už jenom podtrhuje to, co se na nahrávce odehrává - šílené, starodávné, death metalové zlo. Až půjdete dolů do sklepa, tak si dávejte velký pozor. Jestli jste předtím poslouchali "Aldrig i livet", určitě víte, o čem píšu. Bestie se znovu probudily. Mají zuby od krve. Od vaší krve. Hnilobný death metal s chorobně podmanivou atmosférou! Absolutní zlo!


Asphyx says:

They sent me to the cellar to bring some food. In the darkness I heard a strange rumble. Someone behind the wall whispered and begged for mercy. The neighbor was always a good man, he greeted everyone. But he also owned a dark cell under the house, in which he had several girls locked up. He tortured and tormented them for many years. I literally felt pain permeate the wall. It was like in a bad horror movie. Pieces of rotten flesh lay everywhere. Bitten bones and fear hovered in the air. 

The new album "Aldrig i livet" has a very similar effect on me. Like a disgusting dusty story that you read in the morning at coffee and you feel bad about it. UNDERGANG stinks of rotten meat this year. They get wet and decompose like an old carcass. This is death metal that is cruel, dark and cold. It's a morbid echo from places where something ugly happened.


UNDERGANG again this year depicts death in its most heinous form. They cut directly into the live. Uncompromisingly, without unnecessary. The songs are rumbling and burning, one listens to the feeling that he is really closed for many years in an old cellar. Pus is running down the walls and there is so much pain everywhere that it could be sold to demons. The Danes rot at "Aldrig i livet" alive, decompose, their flesh falling off their bones. Graves are opened and climbed by all who have been tortured. There is a sad look on them. The band comes from the same perverted places, such as ROTTREVORE, DISMA, FUNEBRARUM, ABHORRENCE, INCANTATION, OBITUARY, PESTILENCE, BOLT THROWER. This time again with a sick sound, raw vocals and techniques that nail you to the wall. The stylish cover only underlines what is happening on the record - crazy, ancient, death metal evil. When you go down to the cellar, be very careful. If you've listened to "Aldrig i livet" before, you know what I'm writing about. The beasts awoke again. They have teeth covered in blood. By your blood. Rotting death metal with a morbidly captivating atmosphere! Absolute evil!

about UNDERGANG on DEADLY STORM ZINE:


Photogallery - OLDSCHOOL DEATH/THRASH NIGHT - UNDERGANG, DEIQUISITOR, LAHAR, KAOSQUAD – Local club Pí, Písek – 20. 2. 2016


Tracklist:
01. Præfluidum
02. Spontan Bakteriel
03. Indtørret Lig
04. Menneskeæder
05. Ufrivillig Donation
06. Sygelige Nydelser (Del III) Emetofili
07. Usømmelig Omgang Med Lig
08. Aldrig I Livet
09. Rødt Dødt Kød

band:
Anders Pedersen - Drums I
Martin Leth Andersen - Bass I
Mads Haarløv - Lead guitar / backing vocals I
David Mikkelsen - Guitar / vocals

https://www.facebook.com/undergangktdm/
Share this games :

TWITTER