SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. prosince 2021

Recenze/review - BLOODRIDE - Idiocracy (2021)


BLOODRIDE - Idiocracy
CD 2021, Great Dane Records

for english please scroll down

Někdy si říkám, že někteří lidé by potřebovali dostat pěstí rovnou mezi oči. Pořádně nafackovat. Chodí po světě a zanechávají po sobě jenom špínu a jedovatou stopu. Boží mlýny sice melou stále ve stejných rytmech, ale někdy mě popadne vztek. Jsem frustrován z nespravedlnosti, z hlouposti, z nekonečné touhy některých jedinců škodit ostatním. Samozřejmě nic neudělám, nejsem soudce, ale vyhledávám pak poctivý thrash metal, který mě dokáže uvolnit.

Novinka finských BLOODRIDE je pro mě velkým překvapením. V současné době se na retro vlně veze spousta kapel, ale většina stojí za nic. Finové na to jdou jinak. Posbírali obrovské množství energie, napěchovali ji do necelých čtyřiceti minut a podávají podchlazené. Hergot, z té síly jsem málem upadl!


Máte rádi tvorbu třeba takových TESTAMENT, OVERKILL, SLAYER, ale i třeba MUNICIPAL WASTE, VIOLATOR? Potom vám mohu "Idiocracy" jenom doporučit. Z desky tryská na všechny strany radost z hraní, taková ta zdravá naštvanost, která k dobrému thrashi odnepaměti patří, stejně jako touha vás roztrhat na kusy. Zběsilé tempo, ale i poctivé, velmi dobře složené melodie. Navíc si přidejte opravdu dobrou produkci (co by za to většina dnešních nových kapel dala!) a obal, který ihned zaujme. Osobně se mi, jako starému psovi, který čerpal základy metalu právě v dobách největší slávy thrash metalu, nejvíc líbí atmosféra celého alba. Pokaždé, když jsem byl poslední dobou naštvaný, když jsem udělal tu hloupost a podíval se na zprávy, rád jsem si s tímhle albem vyčistil mozek. Nahrávku nelze jinak, než jenom doporučit. Má v sobě totiž vše potřebné pro poctivý zážitek. Riffy ohlodané až na kost, skvělý zpěvák, co víc si vlastně může fanoušek žánru přát? "Idiocracy" je pro mě jedním z největších překvapení letošního roku. Konečně taky nějaká kapela, která se toho nebojí a nakope nám zadky. Víte co, myslím, že další slova jsou zcela zbytečná. Doporučuji dobrou aparaturu, hlasitost pořádně doprava a celý svět nám může být ukradený. Jsem jenom já a hudba! Zabijácký thrash metal!


Asphyx says:

Sometimes I think some people need to be punched right between the eyes. A good smack. They go around leaving nothing but dirt and a trail of poison. God's mills keep grinding to the same rhythm, but sometimes I get angry. I get frustrated with injustice, with stupidity, with the endless desire of some individuals to harm others. Of course, I do nothing, I'm not a judge, but I look for honest thrash metal that can relax me.

The novelty of Finnish BLOODRIDE is a big surprise for me. There are a lot of bands riding the retro wave nowadays, but most of them suck. Finns are doing it differently. They've gathered a huge amount of energy, crammed it into less than forty minutes and served it up undercooled. Damn, I almost fell over from the power!


Do you like TESTAMENT, OVERKILL, SLAYER, but also MUNICIPAL WASTE, VIOLATOR? Then I can only recommend "Idiocracy" to you. The album oozes the joy of playing on all sides, that healthy annoyance that belongs to good thrash from time immemorial, as well as the desire to tear you apart. Frantic tempo, but also honest, very well composed melodies. Add to that a really good production (what most new bands today would give for that!) and a cover that immediately catches your attention. Personally, as an old dog who drew the foundations of metal right in the glory days of thrash metal, I like the atmosphere of the whole album the most. Every time I've been pissed off lately when I've done the stupid thing and looked at the news, I've been happy to clear my brain with this album. I can't but recommend the record. In fact, it has everything you need for an honest experience. Riffs gnawed to the bone, a great singer, what more could a fan of the genre ask for? "Idiocracy" is for me one of the biggest surprises of this year. Finally, a band that isn't afraid to kick ass. You know what, I think more words are completely unnecessary. I recommend good equipment, volume right and the whole world can give a shit. It's just me and the music! Killer thrash metal!


BLOODRIDE are:
Jyrki Leskinen - vocals
Teemu Vähäkangas - guitar
Simo Partanen - guitar
Esa Pennala - bass
Petteri Lammassaari - drums


Share this games :

TWITTER