DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 16. března 2022

Recenze/review - NIHILO - Resolution (2022)


NIHILO - Resolution
CD 2022, Iron, Blood and Death Corporation

for english please scroll down

Slýchával jsem v v noci podivné skřeky. Vytí a bědování. Běhal mi mráz po zádech a občas se vše přeneslo i do mých snů. Noční můry o šílené bestii, přivázané řetězem v hlubokém sklepení se měly během několika dní potvrdit. Sestoupil jsem dolů, do staré kobky a poprvé se podíval do její tváře. Stačil jediný pohled a věděl jsem, že mám co do činění s pravým peklem. Cítil jsem se úplně stejně jako při poslechu nové desky švýcarských NIHILO. Ti také působí jako dlouho uvězněná šelma, které někdo předhodil kus masa.

Co na tom, že tou obětí jste vy? Důležité jsou hlavně předané emoce. Pánové hrají starý, prašivý death metal, bezezbytku ctí tradice a poctivé krvavé kořeny. Letos se znovu vydali na dlouhou pouť bez konce. Kolem cesty jsou vyskládány bílé lebky nevěřících. 


Pokud bych měl tvorbu kapely k někomu přirovnat, tak bych volil smečky jako ASPHYX, BOLT THROWER, POSSESSED, DYING FETUS, VADER, SUFFOCATION, VADER, SADISTIC INTENT, ENTOMED. Zkrátka a jednoduše, vzorem byly klasické death metalové kapely. O to ale nejde. Každý je někomu podobný. Mě NIHILO zaujali již předešlým albem "Doom" (2018). Od té doby jsem jejich věrný fanoušek a na novinku jsem se neskutečně těšil. První i všechny další poslechy totiž opravdu připomínají setkání s pradávnou bestií z pekla. Smrdí jí z tlamy a touží po krvi. Švýcaři navíc nepodcenili i dobré řemeslo. Stačí přidat pořádně volume a určitě si stejně jako já užijete parádní, masivní a prašivý zvuk, s chutí se podíváte na krásně morbidní obal. Historie kapely sahá až do roku 2003, nejedná se tedy o žádné nováčky. A je to hodně znát. Skladby v sobě obsahují obrovské množství energie, temné síly, načerpané snad na starých švýcarských pohřebištích. Spousta zajímavých momentů, ale zároveň vztek a neurvalost. Touha ničit a zabíjet hudbou. Voleny jsou samozřejmě převážně staré, ověřené postupy, ale songy rozhodně nenudí. Naopak, řežou a pálí, sekají a zadírají se pod kůži. NIHILO jsou přesně tím druhem démonů, které chci vidět naživo. V malém klubu a pořádně nahlas. Bestie se znovu probudila. Surový death metal, který vás roztrhá na kusy! 


Asphyx says:

I used to hear strange screams in the night. Howling and wailing. It sent chills down my spine and sometimes it even spilled over into my dreams. Nightmares of a mad beast chained in a deep dungeon were to be confirmed within days. I went down to the old dungeon and looked into her face for the first time. One look and I knew I was dealing with a true hell. I felt exactly the same as I did when I listened to the new NIHILO album. They also seem like a long-imprisoned beast that has been handed a piece of meat.

What does it matter if the victim is you? It's the emotion that's important. Gentlemen play old, dusty death metal, honouring traditions and honest bloody roots without fail. This year they have once again embarked on a long journey with no end in sight. White skulls of infidels are stacked around the road.


If I had to compare the band's work to someone, I would choose bands like ASPHYX, BOLT THROWER, POSSESSED, DYING FETUS, VADER, SUFFOCATION, SADISTIC INTENT, ENTOMED. In short, the role models were classic death metal bands. But that's not the point. Everybody is similar to somebody. NIHILO caught my attention with their previous album "Doom" (2018). Since then I've been a loyal fan and I was incredibly looking forward to the new album. The first and all subsequent listens really remind me of an encounter with an ancient beast from hell. It stinks from its mouth and is out for blood. Moreover, the Swiss didn't underestimate good craftsmanship. Just turn up the volume properly and you'll surely enjoy the awesome, massive and dusty sound as much as I do, with a taste for the beautifully morbid cover art. The history of the band goes back to 2003, so these are no newcomers. And it shows. The songs contain a huge amount of energy, a dark power, perhaps drawn from old Swiss burial grounds. Lots of interesting moments, but at the same time anger and rage. The desire to destroy and kill with music. Of course, mostly old, tried and tested methods are chosen, but the songs are definitely not boring. On the contrary, they cut and burn, chop and dig under the skin. NIHILO are exactly the kind of demons I want to see live. In a small club and really loud. The beast has reawakened. Raw death metal that will tear you apart!


Recenze/review - NIHILO - Doom (2018):


Tracklist:
01. End Of An Era
02. Deliverance From Death
03. Abysmal Pain
04. Chaos Within
05. Morbid Existence
06. No Fire Zone
07. Submerged
08. Nothing To Lose
09. A Worthless Act
10. For The Greater Good
11. Resolution

band:
Marco (g) / Nils (g) / Ragulan (v) / Damiano (d) / Florian (b)Share this games :

TWITTER