Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 5. ledna 2021

Recenze/review - WOMBBATH - Tales of Madness (2020)


WOMBBATH - Tales of Madness
CD 2020, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Vzpomínám si na to úplně přesně. Můj kamarád se zjevil před naším domem a měl na tváři nadšený výraz, který jsem u něj pozoroval pokaždé, když měl u sebe nějakou kapelu, kterou jsem neznal. Rád mě překvapoval. Kazeta "Internal Caustic Torments", kterou Švédi WOMBBATH vydali v roce 1993, se k nám dostala až někdy v roce 1995.  A na dlouhou dobu se stala naší ikonou. Jako všechno, co k nám tenkrát ze severu dorazilo.

Letos slaví kapela třicet let své existence. "Tales of Madness" jsou takovým dárkem pro všechny věrné fanoušky. Znovu nahrané demonahrávky, parádní zvuk a skvěle vyvedené LP, CD a dokonce i kazeta, jsou přesně tím druhem fyzické hudby, která nesmí chybět v žádné sbírce. Pokud máte tuhle legendu žánru rádi, tak neváhejte ani chvilku. Mohla by vás nalákat i velmi povedená grafika.

 

I po dlouhých letech totiž mají songy svoji původní sílu. Připomínají mi návštěvu staré hrobky, ve které jsou uložena těla našich předků. Mám rád podobné výlety do minulosti, jsou pro mě nejen živoucími nostalgickými vzpomínkami, ale i důkazem, jakou sílu pořád death metal má. V téhle rakvi je uložena historie švédského death metalu v podobě, v jaké jej mám nejraději. Surové skladby, zlámané kosti, popraskané lebky, to vše vyskládaní v morbidních obrazech ve staré kostnici. Pradávná špína znovu vyplavala na povrch. Smrt v očích, krev není voda, tu jen tak nevyměníte. I po dlouhé době řežou WOMBBATH tou správnou stranou nože. Znovu sedím u přehrávače a hltám jednotlivé riffy, morbidní zvuk, chorobný vokál. Tahle smečka pro mě byla  vždy jasnou a zřetelnou definicí toho, co pro mě znamená švédský death metal. Deska je ukována z té nejkvalitnější oceli, zakalena lety zkušeností a navíc ji nechybí tlak a energie. Jakoby mi někdo hodil do rukou rozžhavenou lávu. Popálený jsem ochlazen motivy skladeb. Hroby se znovu otevřely! Stačí jen vstoupit. Totální masakr!


Asphyx says:

I remember it exactly. My friend appeared in front of our house and had an enthusiastic look on his face that I noticed with him every time he had a band with me that I didn't know. He was happy to surprise me. The cassette "Internal Caustic Torments", released by the Swedes WOMBBATH in 1993, did not reach us until sometime in 1995. And for a long time it became our icon. Like everything that came to us from the north then. 

This year, the band celebrates thirty years of its existence. "Tales of Madness" is such a gift for all loyal fans. Re-recorded demos, great sound and great LPs, CDs and even a cassette are exactly the kind of physical music that should not be missing in any collection. If you like this legend of the genre, do not hesitate for a moment. You could also be attracted by very good graphics.Even after many years, the songs have their original strength. They remind me of a visit to an old tomb in which the bodies of our ancestors are stored. I like similar trips into the past, they are not only living nostalgic memories for me, but also proof of the power of death metal. The history of Swedish death metal in the form I like best is stored in this coffin. Raw compositions, broken bones, cracked skulls, all laid out in morbid images in an old ossuary. Ancient dirt floated to the surface again. Death in the eyes, blood is not water, you just can't change it. Even after a long time, WOMBBATH cuts the right side of the knife. I sit at the player again and swallow individual riffs, morbid sound, sick vocals. This pack has always been a clear and distinct definition of what Swedish death metal means to me. The board is forged from the highest quality steel, hardened by years of experience and, in addition, it does not lack pressure and energy. It was as if someone had thrown hot lava into my hands. Burned, I was cooled by the motives of the songs. The graves have reopened! Just enter. Total massacre!


about WOMBBATH on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - WOMBBATH - Choirs Of The Fallen (2020)Minirecenze/minireview - WOMBBATH / REVEL IN FLESH - Dragged into the Obscure (2016)

Line up -
Jonny Pettersson (Heads For The Dead, Henry Kane, Gods Forsaken) - Vocals
Håkan Stuvemark (Pale King) - Guitars, lead guitar and vocals
Thomas Von Wachenfeldt - Guitars, lead guitar, violin and vocals
Jon Rudin (Just Before Dawn) - Drums
Matthew Davidson (Repulsive Vision) - Bass

Artwork by SV Bell (Amorphis, Kataklysm)

Track listing -
1. Tales From The Dark Side
2. Brutal Mights
3. Unholy Madness
4. The Grave
5. Lavatory Suicide Remains
6. Save Your Last Breath To Scream
7. Tales Of Madness
8. The Fleshly Existence Of Man

Track 1-3 are re-recorded tracks from the 'Brutal Mights' demo originally released in 1992
Track 4 was written in 1990 and the very first Wombbath song ever written
Track 5 is a remake of the track Lavatory Suicide Remains
Track 6 is a song witten before the 'Lavatory Suicide Remains' era in 1993
Track 7-8 are brand new songs

All the songs are completely re-recorded for this release.

Official Video Stream
Official Bandcamp
Official Transcending Obscurity Site
Transcending Obscurity Facebook
Wombbath Facebook
Official Label YouTube Channel
Label US Store
Label Europe Store
Share this games :

TWITTER