DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 13. února 2021

Recenze/review - ABORTION - No Lives Matter (2020)


ABORTION - No Lives Matter
CD 2020, Bizarre Leprous Production

for english please scroll down

Potkal jsem jednou chlápka, který měl v mozku zabodnutý kousek ulomeného nože. Chodil s ním po světě několik let a neustále si stěžoval na bolesti hlavy. Občas někoho napadl, byl naštvaný, jedovatý, zákeřný a nikdo ho neměl rád. Někdy, když se rozhlédnu kolem sebe, tak mám pocit, že takových lidí kolem mě chodí víc. Nechápu, kde se v nich bere tolik zla. Kdyby si raději pustili novou desku slovenských death grinderů ABORTION

V dnešní době se každý může vyjadřovat ke všemu, ale přesto, mě tohle album ihned proniklo do krve. Líbí se mi, jak je špinavé, neurvalé, undergroundové. Možná za to může surový zvuk, možná trefné a přesné texty, nevím, ale přesně takový druh hudby jsem právě teď potřeboval. Perfektně sedne do současné situace, kdy spousta jedinců odhaluje svoji spíše horší stránku. "No Lives Matter" je nahrávkou, která vám v podobě krátkých úderných bodnutí - songů, vyndá kousky zlomeného nože z mozku. 


"No Lives Matter" má v sobě potřebné vibrace, energii, tlak i sílu. Muselo vzniknout někde v zakouřených špinavých sklepech slovenského podzemí. Nic pro slabé povahy, ale pořádná nálož zkaženého masa, kterou právě někdo vyložil před váš dům. Dar od pánaboha, tak se tomu někdy říká, v deathu, grindu i crustu tomu tak je. Podobných kapel běhá po světě stovky, ale jen některé umí vytvořit krutou a krvavou atmosféru. Oproti předchozí desce "All You Need is Hate" mi přijde novinka temnější, jakoby vystihovala přesně to, co se kolem nás právě děje. A punkové kousky? Pro mě osobně se jedná o příjemné osvěžení a potvrzení, že ABORTION jsou tím druhem, odrůdou, kterou si můžete pustit ve chvílích, když přijdete naštvaní z práce, když vidíte večer zprávy nebo budete právě číst tupý příspěvek někde v diskuzi. "No Lives Matter" je plivnutím do ksichtu všem, kteří mají v lebce usazenou nenávist. Přesně takhle si představují skvělé stylové album. Death, grind, crust, punk, vše je namícháno ve smrtícím koktejlu. Stačí se jen napít. Myslím, že k téhle desce se budu rád a často vracet. Minimálně pokaždé, když uvidím někde hloupé zprávy, když potkám dalšího blbce a nebo jen tak,  pro radost, až si budu potřebovat vyčistit hlavu. Trepanace lebky zvaná ABORTION


Asphyx says:

I once met a guy who had a broken knife stuck in his brain. He went around the world with it for several years and constantly complained of headaches. Sometimes he attacked someone, he was angry, poisonous, insidious, and no one liked him. Sometimes when I look around, I feel like there are more people like me around me. I don't understand where so much evil is coming from them. If they would rather play a new record of Slovak death grinders ABORTION.

Nowadays, everyone can comment on everything, but still, this album immediately got into my blood. I like how dirty, rude and underground this album is. Maybe it's the raw sound, maybe the right and accurate lyrics, I don't know, but that's exactly the kind of music I needed right now. It fits perfectly into the current situation, where many individuals rather reveal their worse side. "No Lives Matter" is a recording that takes pieces of a broken knife out of your brain in the form of short striking stabs - songs.

"No Lives Matter" has the necessary vibrations, energy, pressure and strength. It must have originated somewhere in the smoky dirty cellars of the Slovak underground. Nothing for the weak, but a proper load of rotten meat that someone had just unloaded in front of your house. A gift from God, that's sometimes called it, that's the way it is in death, grind and crust. Hundreds of similar bands run around the world, but only some can create a cruel and bloody atmosphere. Compared to the previous album "All You Need is Hate", the novelty seems darker to me, as if it captures exactly what is happening around us. And punk pieces? For me personally, this is a pleasant refreshment and confirmation that ABORTION are the kind, variety that you can listen to when you come upset from work, when you see the news in the evening or you just read a dumb post somewhere in the discussion. "No Lives Matter" is a spit in the face of all those who have hatred in their skulls. This is exactly how I imagine a great stylish album. Death, grind, crust, punk, everything is mixed in a deadly cocktail. Just have a drink. I think I will be happy to return to this record often. At least every time I see stupid news somewhere, when I meet another jerk, or just for fun, when I need to clear my head. Skull trepanation called ABORTION!


about ABORTION on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Don't Forget To Pay
02. Christian Catalog
03. Count The Dead
04. Maybe Someone
05. Blitzkrieg Drugs
06. Prince Hoax
07. Stay Human
08. Your Fault
09. Choise
10. Alcohol
11. Holes
12. False Friends
13. Not You
14. Who Are You?
15. Infected
16. Time Is Sick
17. Dance, Dance
18. Heroe Of The Carpatian Type
19. Correct Expression
20. Bombs On Nitra
21. Kill Me On Sunday

band:
Anton"Lepra" Varga (Bass, voc.)
Libor "Bibo" Hanulay(Guitar)
Ondro "Nyarg" Varga (Guitar,voc)
Miro Raučina (Drums)


Share this games :

TWITTER