SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 23. června 2021

Recenze/review - CRYPT CRAWLER - Future Usurper (2021)


CRYPT CRAWLER - Future Usurper
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Letní kino, kam jsi vzal svoji holku, je tiché a temné. Krve by se ve vás nedořezal. Ve filmu řádí sériový vrah. Má rád krev a čerstvé mladé maso. Tvá milá se k tobě přitulí a cítíš se hrozně silný. Na plátně se odehrává šílené násilí, sám se někdy díváš raději stranou. Někdo v vzadu za tebou zvrací, pár lidí raději odejde z kina. Glorifikace smrti, úchylné představy. Ve filmu je snad všechno zlo světa. Rozloučíš se, když odvezeš dámu domů. Usmíváš se do doby, než ho potkáš před dveřmi. Ano, je to on, hlavní hrdina filmu.

Mám rád temné příběhy, které se mi míhají jako černé mraky hlavou, když poslouchám dobrý death metal. CRYPT CRAWLER jsem potkal poprvé před dvěma lety, když vydali svoji prvotinu "To the Grave" (recenze dole pod článkem). Líbila se mi schopnost kapely navodit atmosféru strachu. Člověk má opravdu pocit, že je účastníkem nějakého hororového filmu. 

Nahrubo nasekané maso je podáváno podobným stylem, jako to dělávaly kapely jako CARCASS, DEATH, OBITUARY, MORBID ANGEL, BOLT THROWER. Pánové se vás nesnaží jenom vykostit krutými riffy, ale přidávají i chladné, studené melodie, thrashové pasáže a spoustu krvavé tmy. CRYPT CRAWLER mají i letos skvělý zvuk a obal, po řemeslné stránce nelze Australanům vytknout vůbec nic. "Future Usurper" je propracovaným, velmi dobře napsaným albem, které otevírá staré rány. Určeno je pro všechny, kteří rádi a s chutí sledují hororové filmy, pro milovníky temných zákoutí a dlouhých stínů. Osobně se mi nejvíc líbí způsob, jakým se kolem mě vznáší kytarové harmonie. Songy mají jasný a zřetelný cíl, jsou nabroušené jako skalpely a zároveň v sobě obsahují poctivou starou prašivinu. Jaké jsou asi myšlenky zločince, který spáchal něco hrozného? Odpověď od CRYPT CRAWLER sice nedostanete, ale rozhodně vám svojí hudbou napoví. Vyjádřit hudbou temnotu, zlo, agresi, odvrácenou stranu lidské mysli, zase tolik kapel neumí. Novinka má v sobě velké množství pradávné síly, kterou v sobě měly skupiny v devadesátých letech. "Future Usurper" je pro mě velkým překvapením a ujištěním, že i v dnešní době někdo chápe death metal jako já. Hororová smrtící deska, u které se probouzejí démoni! 

  

Asphyx says:

The summer cinema where you took your girlfriend is quiet and dark. You could have knocked me down with a feather. There's a serial killer in the movie. He likes blood and fresh young flesh. Your sweetheart snuggles up to you and you feel very strong. There is crazy violence on the screen, sometimes you prefer to look away yourself. Someone in the back behind you vomits, a few people prefer to leave the cinema. Glorification of death, perverse ideas. In the film, perhaps everything is the evil of the world. You say goodbye when you take the lady home. You smile until you meet him at the door. Yes, it's him, the protagonist of the film.

I like dark stories that flicker like black clouds over my head when I listen to good death metal. I first met CRYPT CRAWLER two years ago when they released their debut "To the Grave" (review below the article). I liked the band's ability to create an atmosphere of fear. One really feels like one is in a horror movie.

Coarsely chopped meat is served in a similar style as bands like CARCASS, DEATH, OBITUARY, MORBID ANGEL, BOLT THROWER. Gentlemen not only try to bone you with cruel riffs, they also add cold, cold melodies, thrash passages and a lot of bloody darkness. CRYPT CRAWLER have a great sound and packaging this year as well, nothing can be blamed on Australians at all. "Future Usurper" is a sophisticated, very well written album that opens old wounds. It is intended for everyone who likes and likes to watch horror movies, for lovers of dark nooks and long shadows. Personally, I like the way the guitar harmonies float around me the most. The songs have a clear and distinct goal, they are sharpened like scalpels and at the same time they contain an honest old dust. What are the thoughts of a criminal who has committed something terrible? You won't get an answer from CRYPT CRAWLER, but they will definitely tell you with their music. So many bands can't express darkness, evil, aggression, the other side of the human mind. The novelty has a large amount of ancient power that the groups had in them in the 1990s. "Future Usurper" is a big surprise and reassurance for me that even today someone understands death metal like me. A horror deadly album with which demons are awakening!


:
about CRYPT CRAWLER on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. The Mouth Of Death
02. Future Usurper
03. Force Fed To The Dead
04. Delirium
05. Inherent Complexion
06. Choir Of Reprieve
07. The Avaricious Ones
08. Horrors Of Humanity
09. The Illusion We're Under
10. Once Shadow, Now Flesh

Crypt Crawler is:
Marco Ieritano – Vocals
Jordan Cappa – Lead Guitar
Zach James – Rhythm Guitar
Cameron Gillam – Bass
Lewis Oliver – Drums


Share this games :

TWITTER