SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 22. června 2021

Recenze/review - INFEST - Psychosis (2021)


INFEST - Psychosis
CD 2021, Defying Danger Records

for english please scroll down

Ráno vstaneš do mrtvého města a jdeš jako vždy do práce. Ulice jsou prázdné, slyšet jsou jen elektrické výboje a sirény. Před několika dny vyrazili všichni do ulic. Bojovat za falešné informace i proroky. Zavládl chaos a bylo jen otázkou času, kdo první zmáčkne tlačítko. Nukleární vichřice, asi už lidstvo potřebovalo restart. Zůstala po nás jenom spálená země, stejně jako po nové desce srbských INFEST. Ti letos přicházejí se svým šestým řadovým albem a již při prvním poslechu vás smetou jako radioaktivní tsunami.

Prašivý zvuk (Dan Swanö), morbidní melodie, devastující riffy. Bez kompromisů, bez slitování. Existuje jenom death metal a thrash. Osobně mi připadá, že jsou pánové každým novým počinem lepší a lepší. "Psychosis" je deskou, která vám doslova shnije v rukou. 


Když navštívíte místa, kde se stala jaderná katastrofa, tak na vás padne tíseň a temnota. Podobné pocity mám i z nové desky "Psychosis". Je v ní obrovské množství nakumulované energie, vzteku na dnešní zkažený svět, že máte strach, aby vám neexplodovala do obličeje. Songy jsou skvěle napsané, mají jasné motivy, melodie. Zároveň jsou neurvalé, špinavé. Některé momenty evokují nejlepší nahrávky MALEVOLENT CREATION, DARK ANGEL, DEMOLITION HAMMER, VADER, SEPULTURY, SOLSTICE. INFEST jsou jako smečka rozzuřených pitbulů, která cedí mezi zuby poslední zbytky lidskosti, které jsme si zachovali. Jako bych byl uprostřed reaktoru a sledoval, jak dojde k výbuchu. Atomový hřib je jen důsledkem naši neschopnosti se dohodnout na obyčejných věcech. Apokalypsa už dávno začala v našich myslích. Pánové nahráli skvělé stylové album, které přesahuje i do jiných oblastí. Je kruté, ostré, zničující. Zmiňme také několik skvělých hostů, kteří desku oživili svojí přítomností - Robert Vigna (kytarové sólo), Igor Miladinović, Ross Dolan (vokály) i autora povedeného obalu - Toderico Roberto Art. INFEST nám letos jako kus syrového masa předhodili komplexní dílo, které je skvělé po všech stránkách. Death thrash metalové album, které vás smete jako radioaktivní tsunami!


Asphyx says:

In the morning you get up in the dead city and go to work as always. The streets are empty, only electric shocks and sirens can be heard. A few days ago, everyone took to the streets. Fight for false information and prophets. Chaos reigned and it was only a matter of time before the button was pressed first. Nuclear storm, probably humanity needed a restart. All that was left of us was the scorched earth, as well as after the new plate of Serbian INFEST. This year they are coming up with their sixth album and will sweep you away like a radioactive tsunami on the first listen.

Dusty sound (Dan Swanö), morbid melodies, devastating riffs. No compromises, no mercy. There is only death metal and thrash. Personally, it seems to me that gentlemen are getting better and better with each new act. "Psychosis" is a board that literally rots in your hands.


When you visit places where a nuclear disaster occurred, you will feel distressed and dark. I have similar feelings from the new album "Psychosis". There is a huge amount of accumulated energy in it, anger at today's corrupt world, that you are afraid it will explode in your face. The songs are well written, they have clear motives, melodies. At the same time, they are rude, dirty. Some moments evoke the best recordings of MALEVOLENT CREATION, DARK ANGEL, DEMOLITION HAMMER, VADER, SEPULTURA, SOLSTICE. INFEST are like a pack of enraged pit bulls straining the last remnants of humanity that we have preserved between our teeth. It's like being in the middle of a reactor watching an explosion occur. The atomic mushroom is only a consequence of our inability to agree on ordinary things. The apocalypse has long begun in our minds. The gentlemen recorded a great style album that extends to other areas. It is cruel, sharp, destructive. Let us also mention a few great guests who enlivened the record with their presence - Robert Vigna (guitar solo), Igor Miladinović, Ross Dolan (vocals) and the author of the successful cover - Toderico Roberto Art. This year, INFEST threw us a complex work as a piece of raw meat, which is great in all aspects. Death thrash metal album that will sweep you away like a radioactive tsunami!about INFEST on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Intro
02. Schizophrenic
03. Hail Fire, Hail Death
04. ...Of The Fallen Lord
05. The Last Cremation
06. Chapter I
07. Mental Warfare
08. Dissociative Within
09. Nuclear Deathrash
10. Blood For Blood
11. Chapter II
Share this games :

TWITTER