SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 20. července 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CRAVEN IDOL - Forked Tongues (2021)

Recenze/review - CRAVEN IDOL - Forked Tongues (2021)


CRAVEN IDOL - Forked Tongues
CD 2021, Dark Descent Records

for english please scroll down

"Jsem ve svém vnitřním exilu": křičím na všechny kolem. Kdo mě zná, tak ví, že jsem mimo tenhle zkažený svět. Poslouchám a podporuji vždy jen muziku, která se mi líbí, která mi něco dává. S britskými black thrashery CRAVEN IDOL se díky skvělému labelu Dark Descent Records setkávám již podruhé. Jsem starý zmlsaný pes, jen tak něco mě už nezaujme. Ale tuhle smečku si poslechnu vždy rád.

Dokáže mi totiž předat velké množství černých emocí. Pozvat mě na okultní seanci, na které se vyvolávají duše dávno zemřelých. Kapela má navíc svůj vlastní rukopis. Sice je hodně ovlivněný starými black thrash metalovými skupinami, ale Britové přidávají i něco navíc. Kus své shnilé a prašivé duše.


Oceňuji skvělou morbidní atmosféru, poslech připomíná dlouhou procházku po opuštěném hřbitově, kde jsou na náhrobcích napsána jména jako VENOM, DESTROYER 666, AURA NOIR, DESASTER, BATHORY, ABSU, MERCYFUL FATE, SATAN, POISON, KREATOR. Líbí se mi chladný zvuk, krásně vyvedený obal, ale hlavně nálady, které jsou zahaleny do krvavé mlhy. Muzika je stará, ošklivá a černá, jako uschlé ostatky našich předků. Mám rád samotu, studený déšť a blikající lampu na naší ulici. Nemrtví by mohli vyprávět. Smutné, melancholické příběhy o svých zmařených životech. Ano, takhle na mě album "Forked Tongues" působí. Jako zlý sen, ze kterého se nemůžete probudit. Jako stará rána, která začala při poslechu znovu mokvat, pálit a žhnout. Pekelným ohněm, nenávistí a nekonečnou nicotou. CRAVEN IDOL se povedlo zhmotnit tmu, zničit světlo. Magický, okultní black thrash metal zahraný s jedem v srdci!Asphyx says:

"I'm in my inner exile": I shout at everyone around me. Anyone who knows me knows I'm out of this corrupt world. I always listen and support only music that I like, that gives me something. Thanks to the great label Dark Descent Records, I am meeting the British black thrasher CRAVEN IDOL for the second time. I'm an old dog, I just won't be interested in anything. But I always like to listen to this band.

They can actually convey a lot of black emotions to me. Invite me to an occult session to summon the souls of the long dead. In addition, the band has its own signature. Although they are very much influenced by old black thrash metal bands, the British are adding something extra. A piece of their rotten and dusty soul.


I appreciate the great morbid atmosphere, listening reminds of a long walk around the abandoned cemetery, where names like VENOM, DESTROYER 666, AURA NOIR, DESASTER, BATHORY, ABSU, MERCYFUL FATE, SATAN, POISON, KREATOR are written on the tombstones. I like the cool sound, the beautiful cover, but especially the moods, which are shrouded in a bloody mist. The music is old, ugly and black, like the withered remains of our ancestors. I like solitude, cold rain and a flashing lamp on our street. The undead could tell. Sad, melancholic stories about their wasted lives. Yes, that's how the album "Forked Tongues" affects me. Like a nightmare you can't wake up from. Like an old wound that began to wet, burn and glow again while you listen this album. Hellfire, hatred and endless nothingness. CRAVEN IDOL managed to materialize darkness, destroy light. Magical, occult black thrash metal played with poison in the heart!


about CRAVEN IDOL on DEADLY STORM ZINE:

Track listing:
1) Venomous Rites
2) The Wrath of Typhon
3) Iron Age of Devastation
4) Even the Demons…
5) Forked Tongues
6) Deify the Stormgod
7) The Gods Have Left Us for Dead

CRAVEN IDOL is:
Sadistik Vrath – Vocals, Guitars
Suspiral – Bass, Vocals
Heretic Blades – Drums
Obscenitor – Guitars, Vocals

Share this games :

TWITTER