DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 6. ledna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow (2021)


JUST BEFORE DAWN - In The Realm Of Ash And Sorrow
EP 2021, Raw Skull Recordz

for english please scroll down

Ještě před chvílí si se smál, ještě před několika okamžiky jsi věřil. Stačila jedna střela a změnil se ti zcela život. Křičíš a nikdo tě neslyší. Vyhraná bitva, nemáš žádnou radost. Lazaret, vyznamenání a zkažený zbytek dní na tomto světě. Historie se několikrát změní a jednou si za hrdinu, pak tě nenávidí. Skončíš s kamarády odstrčen stranou. Stačila jedna válka, jedna střela a všechno je jinak.

Anders Biazzi je jako válečný death metalový veterán, který pomocí své hudby vzpomíná na chladné a temné bitvy lidských dějin. Tentokrát ve společnosti vynikajících muzikantů Remco Krefta (GRACELESS, SOULBURN) a Jona Rudina (WOMBBATH). Jsem znovu na bojišti a sleduji tank z obalu, jak přede mnou ničí vše živé i neživé. 


Oproti předchozím nahrávkám mi připadá EP temnější a s hutnějším, masivnějším zvukem. Čtyři nové skladby, ostré, mrazivé a nekompromisní a jeden cover od ENTOMBED, jako pocta a vzpomínka na dva death metalové maniaky - Sven Groß and L.G. Petrov. JUST BEFORE DAWN se opět povedlo mě přenést doprostřed nekonečných bojů. Nabroušený bodák, který vám stejně starý protivník zabodne do břicha. Vztek v jeho očích, který dávno nahradil radost, se přenesl i do hudby. Novinka je černá jako nohy s boláky po dlouhém pochodu. Má v sobě potřebnou sílu a energii, je jako vždy uvěřitelná, surová a ostrá. Jako bych byl opravdu někde v zákopech a sledoval dávno mrtvé stíny vojáků. Kapela je volným pokračováním a stylovým pohrobkem BOLT THROWER, samozřejmě s typickým severským větrem v zádech. Mám doma celou sbírku a nová deska v ní rozhodně chybět opět nebude. Povedla se po všech stránkách. Líbí se mi, jakým způsobem je složena, jak je uvěřitelná a zahraná s nadšením pro věc. Pokud jste jako já staří death metaloví vojáci se spoustou šrámů na těle, tak neváhejte ani chvilku. Dostanete nahrávku, která na sobě může mít nalepenou ochrannou známku vysoké kvality. Temný death metalový útok!


Asphyx says:

Just a moment ago you were laughing, just a few moments ago you were believing. All it took was one shot to change your life completely. You scream and no one hears you. A battle won; you have no joy. Lazarette, honours and the rest of your days in this world are ruined. History changes several times and once you're a hero, you're hated. You end up pushed aside with your friends. One war, one missile, and everything are different.

Anders Biazzi is like a war death metal veteran who uses his music to recall the cold and dark battles of human history. This time in the company of outstanding musicians Remco Kreft (GRACELESS, SOULBURN) and Jon Rudin (WOMBBATH). I'm on the battlefield again, watching the tank from the cover as it destroys everything living and non-living in front of me.

Compared to previous releases, I find the EP darker and with a denser, more massive sound. Four new songs, sharp, chilling and uncompromising and one cover by ENTOMBED, as a tribute and memory to two death metal maniacs - Sven Groß and L.G. Petrov. JUST BEFORE DAWN once again managed to transport me into the middle of endless battles. A sharpened bayonet that an equally old opponent will stab into your stomach. The rage in his eyes, which had long ago replaced joy, carried over into the music. The novelty is as black as the sore feet of a long march. It has the necessary power and energy, it is as believable, raw and sharp as ever. It's like I'm really in the trenches somewhere, watching the long-dead shadows of soldiers. The band is a loose continuation and stylish successor of BOLT THROWER, of course with the typical Nordic wind at its back. I have the whole collection at home and the new album will not be missing in it again. It was a success in all aspects. I like the way it is composed; how believable it is and played with passion for the cause. If like me you are an old death metal soldier with a lot of welts on your body, don't hesitate a moment. You're getting a record that may have the trademark high quality stamped on it. A dark death metal assault!


about JUST BEFORE DAWN on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Waltzing Hummel
02. Bloodlands 04:44
03. The Hours Before The Dawn
04. In The Realm Of Ash And Sorrow
05. Drowned

band:
Anders Biazzi - Guitars / Bass
Remco Kreft - Vocals
Jon Rudin - DrumsShare this games :

TWITTER