DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 14. prosince 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Battle-Sight Zeroing (2022)

Recenze/review - JUST BEFORE DAWN - Battle-Sight Zeroing (2022)


JUST BEFORE DAWN - Battle-Sight Zeroing
Cassette 2022, Into It Records

for english please scroll down

Ležíš už několik dní na stejném místě. Máš čas na přemýšlení a také si zabil tři lidi. Neznal si je a nic si proti nim neměl. Určitě měli rodiny, přátele, jistě se rádi bavili, žili, měli své holky. Slyšíš zvuk vrtulníku. Uleví se ti. Konečně se vrátíš. Jenže, válka vždycky byla svinstvo. Zapomněli na tebe a svět za několik okamžiků zčernal. Ptáš se proč, s tváří rozežranou od napalmu.

JUST BEFORE DAWN jsou zpět a tentokrát svojí hudbou i texty popisují válku ve Vietnamu. Byla specifická, úplně jiná, než ty předešlé. Stejně jako mrazivý death metal, který tahle smečka hraje. Mám opět pocit, že jsem přímo na bojišti. V džungli, s puškou v ruce. Ledové melodie, devastující bicí, vše připomíná střelu, která proletí brzy tvým mozkem.


Kapela, složená ze samých death metalových veteránů, moc dobře ví, jak nahrát skvělé album. Novinka je toho jasným důkazem. Skladby jsou napsány velmi uvěřitelně. Zřetelný, jasný a originální Biazziho rukopis je ovlivněn švédským death metalem, ale ctí i klasické BOLT THROWER. Pro mě, starého fanouška, je vždy nejvíc důležité, abych hudbě věřil, aby se mi usadila v kostech, hluboko do mozku. A tohle umí JUST BEFORE DAWN jako vždy na výbornou. Je vlastně jedno, na jaké straně bojujete, jedinými jistotami je smrt a ryzí, opravdový a reálný smrtící kov. Moje fantazie pracuje na plné obrátky. Líbí se mi, že si kapela na nic nehraje, je svá a poznáte ji od ostatních během několika okamžiků. Nové album "Battle-Sight Zeroing" je navíc doslova návykové. Pouštím si u něj vždy staré dokumenty, trávíme spolu celé víkendy a večer, když si dám pár piv, tak vše vynikne nejlépe. Prožívám osudy hrdinů i šílených bastardů, stále mě bolí lidská krutost a špína. Jsem rád, že ještě existují lidé, kteří na válečná zvěrstva upozorňují. Neměli bychom zapomínat, události posledních měsíců jsou toho jasným důkazem. Ono je vlastně o hodně lepší nahrávku poslouchat, než o ní psát. Čekám v zákopu a poslouchám zvuky noci. Jsem vrah i oběť. Jsem voják nicoty. Vynikající záležitost! Mrazivá, temná válka v death metalové džungli!


Asphyx says:

You've been lying in the same place for days. You have time to think and you also killed three people. You didn't know them and you had nothing against them. They certainly had families, friends, they certainly liked to have fun, to live, they had their girls. You hear the sound of a helicopter. You will be relieved. You'll finally come back. But war has always been crap. They forgot about you and the world went black in a few moments. You ask why, face eaten away by napalm.

JUST BEFORE DAWN are back and this time, they describe the war in Vietnam with their music and lyrics. It was specific, completely different from the previous ones. Just like the chilling death metal that this pack plays. I feel like I'm right on the battlefield again. In the jungle, rifle in hand. Icy melodies, devastating drums, everything resembles a bullet that will soon fly through your brain.

The band, composed of death metal veterans themselves, knows very well how to record a great album. The news is a clear proof of that. The songs are written very believably. Distinct, clear and original Biazzi's signature is influenced by Swedish death metal, but also honors the classic BOLT THROWER. For me, an old fan, the most important thing is always to believe in the music, so that it settles in my bones, deep in my brain. And JUST BEFORE DAWN does this perfectly, as always. It doesn't really matter which side you fight on, the only certainties are death and pure, true and real death metal. My imagination is running at full speed. I like that the band doesn't play for anything, they are their own and you can tell them from the others in a few moments. The new album "Battle-Sight Zeroing" is also quite addictive. I always play old documents with him, we spend whole weekends together, and in the evening, when I have a few beers, everything comes out the best. I experience the fates of heroes and crazy bastards, human cruelty and filth still hurts me. I am glad that there are still people who draw attention to war atrocities. We should not forget, the events of the last months are a clear proof of this. It's actually much better to listen to a recording than to write about it. I wait in the trench and listen to the sounds of the night. I am both the murderer and the victim. I am a soldier of nothingness. Excellent matter! A cold, dark war in the death metal jungle!


about JUST BEFORE DAWN on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
1. Kill Zone
2. Mac V Sog
3. Tunnel Rats
4. Into Am Ambush
5. Tail-End Charlie
6. Hill 937

Line-up:
Biazzi - Guitars and Bass
Myrin - Guitars and Bass
Rudin - Drums
Kreft - VocalsShare this games :

TWITTER