DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 17. dubna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATHHAMMER - Electric Warfare (2022)

Recenze/review - DEATHHAMMER - Electric Warfare (2022)


DEATHHAMMER - Electric Warfare
CD 2022, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Stavila se u mě k večeru. Prožil jsem zrovna hodně dobrý den a její přítomnost mi zpočátku vůbec nevadila. Představoval jsem si tě jako hnusnou a děsivou zrůdu, ale jsi opravdu krásná. Svůdně se usmála a dala si se mnou první pivo. Měl jsem spoustu otázek, ale řekla mi, abych mlčel. Abych si tyhle okamžiky pořádně vychutnal. Má milá Smrt. Moje nová holka, se kterou za chvilku ulehnu do dřevěné rakve. Zbývá poslední noc. Musíme si ji pořádně užít.

S nadšením přijme pozvání do malého klubu za městem. Na pódiu stojí norská thrashová kapela DEATHHAMMER. Právě přehrává nové letošní album "Electric Warfare". Nemůžu být v klidu. Heavy metalem, blackem a speedem načichlý thrash, pokud je dobře zahraný, byl mé osobě totiž vlastní celý můj život. Vítejte v záhrobí!


Podobných "retro smeček" se poslední roky vyrojilo spousta. Norové ale patří k těm starším, které do toho ještě umí pořádně kopnout. Zřetelná inspirace SLAYER, PROTECTOR, VENOM, SODOM, HELLHAMMER, SABBATH, AURA NOIR, DESTRUCTION, ANTICHRIST, NIFELHEIM, NOCTURNAL, je slyšet z každého tónu. Některé postupy odkazují na IRON MAIDEN. Kapela volí ještě o něco více vzdušnější a "starší" přístup, než kolegové NEKROMANTHEON. Album je poctivou jízdou po časové ose zpět. Desku si užívám, jen uječené výkřiky mi vadí. Ale to je samozřejmě hlavně můj problém, vždycky nakonec záleží, jak přistupujete k hudbě jako takové. Pro někoho bude "Electric Warfare" nejlepší nahrávkou roku, pro jiné jen trapnou pózou. Osobně si hudbu vcelku užívám, i když asi nebude patřit mezi tu, kterou bych točil ve svém přehrávači příliš často. Budu spíše gurmánem, který se vrátí pokaždé, když bude mít chuť na nějakou starobu. Když ho zase navštíví Smrt a pozve na pořádnou party v dávném metalovém stylu. Pokud vaše kroky směřují pouze zpět, do osmdesátých a devadesátých let, budete spokojeni. Já si dám pivo, pokývám spokojeně hlavou a půjdu zase o hrob dál. Esence black/thrash/speed/heavy metalových vzpomínek! 


Asphyx says:

She came by my place for dinner. I was having a very good day and didn't mind her presence at first. I imagined you to be an ugly, scary monster, but you're really beautiful. She smiled seductively and had her first beer with me. I had a lot of questions, but she told me to shut up. To savor these moments. My dear Death. My new girlfriend, with whom I'm about to lie down in a wooden coffin. One last night to go. We must enjoy it.

She'll gladly accept an invitation to a little club outside of town. On stage is the Norwegian thrash band DEATHHAMMER. They're playing this year's new album "Electric Warfare". I can't be quiet. Heavy metal, black and speed-infused thrash, when played well, has been my own person my whole life. Welcome to the afterlife!


Many similar "retro bands" have appeared in recent years. But Norwegians are one of the older ones that can still kick it. The clear inspiration of SLAYER, PROTECTOR, VENOM, SODOM, HELLHAMMER, SABBATH, AURA NOIR, DESTRUCTION, ANTICHRIST, NIFELHEIM, NOCTURNAL can be heard from every note. Some procedures refer to IRON MAIDEN. The band opts for an even slightly more airy and "older" approach than fellow NEKROMANTHEON. The album is an honest ride back along the timeline. I enjoy the album, it's just the whiny screams that bother me. But of course that's mostly my problem, it always ultimately depends on how you approach music as such. For some people "Electric Warfare" will be the best record of the year, for others just an embarrassing pose. Personally, I enjoy the music on the whole, though it probably won't be one I spin in my player too often. I'm more likely to be a foodie who returns whenever he feels like some oldies. When Death visits again and invites him to a proper old-time metal party. If you only go back to the eighties and nineties, you'll be happy. I'll have a beer, shake my head in satisfaction and move on. The essence of black/thrash/speed/heavy metal memories!


about DEATHHAMMER on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
1. Savage Aggressor 02:57
2. Crushing the Pearly Gates 06:22
3. Enter the Morbid 03:01
4. Return to Sodom/Soldiers of Darkness 07:33
5. Rapid Violence 05:34
6. Thirst for Ritual 02:36
7. Thrown to the Abyss 07:06
8. Violent Age of Bloodshed 07:31Share this games :

TWITTER