DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 24. ledna 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GOATBLOOD - Blooddawn​ / ​Annihilation of This World (2021)

Recenze/review - GOATBLOOD - Blooddawn​ / ​Annihilation of This World (2021)


GOATBLOOD - Blooddawn​ / ​Annihilation of This World
CD 2021, Dunkelheit Produktionen

for english please scroll down

Je to něco úplně jiného, než když jste si představovali, jak vyvoláte duše zemřelých. Opravdu to bolí. Ostrý nůž, který vám zajíždí pomalu do kůže. První kapky krve, vše vypadá úplně jinak, než na fotkách. Můžeš se zbláznit. Mozek se ti vaří ve vlastní šťávě. Rouhal si se příliš dlouho a zdálo se to jako velmi vtipná hra. A teď je konce, chytili tě, mučili a budeš další obětí. Kamenný oltář, postavy v kápích, stojících se sepnutými dlaněmi na prsou. Bojíš se, pryč je ego, pryč je úplně všechno.

Existuje jenom ryzí, nefalšovaný a špinavý black death metal. Přesně takový, jako jej hrají němečtí tmáři GOATBLOOD. Už jenom intro vás uvede do velmi nečisté hry. Několik metrů pod zemí, ve smradlavých katakombách se zrodilo další album s názvem "Blooddawn​ / ​Annihilation of This World". Peklo zase jednou promluvilo jasným hlasem. Hlasem bestie.


Němci opět vystoupili ze stínu, aby nám předvedli další ze záhrobních rituálů ve stylu ARCHGOAT, PROFANATICA, REVENGE, PROCLAMATION, BEHERIT. Studený, mokvající zvuk, obal s kozlí hlavou. Ano, nic pro většinové metalisty, ale hluboký underground. Tuna nahrubo nasekané tmy, bolest a utrpení. Pro podobnou hudbu musíte mít talent, musíte každé ráno uléhat do rakví a přečítat si ve starých okultních knihách. Představte si čerstvý hrob, stojíte v dešti a přemýšlíte, jaký nebožák v něm ležel. Exhumace bývají někdy hodně nechutné, stejně jako hudba na "Blooddawn​ / ​Annihilation of This World". Zmučené tělo, podivné symboly vypálené do kůže. Díváte se do své vlastní tváře, prokletí a zubožení současným světem. Užívám si jednotlivé motivy, jsem rád součástí celé seance. Muzika zde opravdu není pro každého, mnohé odradí síra, kterou deska smrdí na sto kilometrů, ale pro nás, kteří se rádi touláme v nekonečných chodbách podsvětí, se jedná o skvělý zážitek. Pokud vnímáte hudbu jako já, tak neváhejte ani chvilku. Smrt je hodně blízko a hmatatelně cítím ostří nože, pomalu mi pronikajícího do vnitřností. GOATBLOOD jsou hodně přesvědčiví, zákeřní, zlí a oškliví. Stejně jako jejich nové album. Black death metalový rituál pro vyvolání temných sil!


Asphyx says:

It's very different from when you imagined how you would summon the souls of the dead. It really hurts. A sharp knife that goes slowly into your skin. The first drops of blood, everything looks completely different from the photos. You could go crazy. Your brain is boiling in its own juice. You've been blaspheming too long and it seemed like a very funny game. And now it's over, you've been caught, tortured, and you'll be the next victim. A stone altar, hooded figures standing with their hands clasped on their chests. You're scared, the ego is gone, everything is gone.

There is only pure, unadulterated and dirty black death metal. Exactly as it is played by the German dark metal band GOATBLOOD. The intro alone will introduce you to a very dirty game. A few meters underground, in the stinking catacombs, another album was born called "Blooddawn / Annihilation of This World". Hell has once again spoken with a clear voice. The voice of the beast.


The Germans once again stepped out of the shadows to show us more of the afterlife rituals in the style of ARCHGOAT, PROFANATICA, REVENGE, PROCLAMATION, BEHERIT. A cold, wetting sound, a cover with a goat's head. Yes, nothing for mainstream metalheads, but deep underground. Tons of roughly chopped darkness, pain and suffering. You have to have a talent for music like this, you have to lie down in coffins every morning and read in old occult books. Imagine a fresh grave, standing in the rain, wondering what kind of unfortunate person lay there. Exhumations can be very disgusting, just like the music on "Blooddawn / Annihilation of This World". Tortured flesh, strange symbols burned into the skin. You're looking into your own face, cursed and ravaged by the modern world. I enjoy the individual motifs, I enjoy being part of the whole séance. The music here really isn't for everyone, many will be put off by the sulphur that the record reeks of for a hundred miles, but for those of us who like to wander the endless corridors of the underworld, this is a great experience. If you feel about music as I do, don't hesitate a moment. Death is very close and I can palpably feel the blade of the knife slowly penetrating my insides. GOATBLOOD are very convincing, insidious, evil and ugly. Just like their new album. A black death metal ritual to summon dark forces!


about GOATBLOOD on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Intro
02. Brutal Colonized
03. Planet Gut
04. Heinous Runs Out Anus
05. Swept Away By Flood
06. Scum Abortion
07. Entrails Harvester
08. Bombing Blood
09. Outro
10. Intro
11. Filthy Fetus
12. Hog House
13. Höhlenspalter
14. Defloration Ax
15. Perverted Brute
16. Traitors Inside
17. The Knights Have Risen
18. OutroShare this games :

TWITTER