DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. dubna 2024

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - REPLICANT - Infinite Mortality (2024)

Recenze/review - REPLICANT - Infinite Mortality (2024)


REPLICANT - Infinite Mortality
CD 2024, Transcending Obscurity Records

for english please scroll down

Určitě znáte ten pocit, když se ráno probudíte a něco je špatně. Zdá se vám, že vaše tělo uvnitř hnije. Bolí vás hlava a klepou se ruce. Jste jako závislý, který nedostal svoji drogu. Jste rádi sami. Vyhledáváte temné kouty a všichni kolem vás vám připadají příliš veselí. Hudba je krásná v tom, že ji můžete aplikovat v různém stavu mysli. Existuje klidný a pomalý smrtící kov, existuje i rychlý, u kterého si vyčistíte hlavu. A pak je tu ten technický, komplikovaný a náročný, jako hrají američtí REPLICANT

S touto smečkou jste se mohli na našich stránkách již setkat. Máme dokonce i krátký rozhovor. Odkazy naleznete dole pod článkem. Osobně se mi vždy na kapele líbilo, že sice hrají složitě, ale jejich alba se velmi dobře poslouchají. Chce to jen náležitý stav mysli, potřebnou dávku fantazie a otevřenou mysl. Potom si jejich novinku "Infinite Mortality" určitě vychutnáte. 


Temnota se ukrývá v každém z nás. REPLICANT vzali veškeré zlé a ošklivé myšlenky a vytáhli je pomocí nové desky na povrch. U některých songů padám z vysoké skály po zádech do propasti, u jiných se bořím po pás v krvavých močálech. Za vše může i čitelný a masivní zvuk (AJ Viana at AJ Viana Productions) i obal (Alli Tuttle), který přesně vyjadřuje to, co se na albu odehrává. Disonantní smrtící kov, s příměsí techniky, špíny a hnisu. Ano, staré rány se otevírají, smrt je zase jednou hodně blízko a kývá spokojeně hlavou. Pánové dokáží napsat skladby, které na mě působí jako vážná muzika. Propracované motivy, které jednou žhnou a pálí, jindy drásají. Přenesených emocí je velké množství a mají různé odstíny tmavých barev. Pokud jste fanoušci třeba takových MORBID ANGEL, ULCERATE, GORGUTS, DEMILICH, BOLT THROWER, DEATHSPELL OMEGA, WORMED, budete určitě spokojeni. Na novince naleznete vše potřebné k tomu, abyste se naplno ponořili do černých myšlenek. Někdy si připadám v dnešním světě jako svázaný ve svěrací kazajce. Jsem normální já nebo ti, kdo žijí za zdí? Otázek je až příliš mnoho. Mám rád, když je ve mě kapela dokáže probudit, donutí mě přemýšlet, vracet se a stále objevovat další a další pasáže. "Infinite Mortality" je nahrávkou, která je neklidným negativním opusem z druhé strany, z onoho světa. Pánové se stále snaží posouvat hranice, překračovat je. Myslím si, že se jim to daří na výbornou. Letos dostanete syrový koktejl, umíchaný z těch nejlepších ingrediencí. Stačí jen ochutnat. Jen si dejte pozor, abyste potom nezemřeli v šílených křečích. Technický, disonantní death metal, který vás stáhne do temných močálů lidských myšlenek! Vynikající záležitost pro všechny vaše démony!


Asphyx says:

I'm sure you know the feeling when you wake up in the morning and something is wrong. You feel like your body is rotting inside. Your head hurts and your hands are shaking. You're like an addict who hasn't got his drug. You like to be alone. You seek out dark corners and everyone around you seems too cheerful. The beauty of music is that you can apply it in different states of mind. There's calm and slow death metal, there's fast metal where you clear your head. And then there's the technical, complicated and challenging one, like American REPLICANT play. 

You may have already encountered this pack on our pages. We even have a short interview. The links can be found at the bottom of the article. Personally, what I've always liked about the band is that although they play complex music, their albums are very easy to listen to. It just takes the proper state of mind, the necessary amount of imagination and an open mind. Then you will definitely enjoy their new album "Infinite Mortality".


The darkness hides within each of us. REPLICANT have taken all the bad and ugly thoughts and brought them to the surface with a new record. Some songs have me falling off a high cliff on my back into the abyss, others have me wading waist deep in bloody swamps. It's all thanks to the clear and massive sound (AJ Viana at AJ Viana Productions) and the cover art (Alli Tuttle), which accurately conveys what's going on in the album. Dissonant death metal, with an admixture of techno, dirt and pus. Yes, old wounds are opening, death is once again very close and nodding its head in satisfaction. The gentlemen can write songs that strike me as serious music. Elaborate motifs that at times burn and scorch, at others they tear. The emotions conveyed are many and come in different shades of dark colours. If you are a fan of such bands as MORBID ANGEL, ULCERATE, GORGUTS, DEMILICH, BOLT THROWER, DEATHSPELL OMEGA, WORMED, you will be satisfied. On the new release you will find everything you need to fully immerse yourself in black thoughts. Sometimes I feel like I'm tied up in a straitjacket in today's world. Am I normal or are those who live behind the wall? There are too many questions. I love it when a band can bring them out in me, make me think, go back and keep discovering more and more passages. "Infinite Mortality" is a record that is a restless negative opus from the other side, from the other world. The gentlemen are always trying to push the boundaries, to cross them. I think they are succeeding very well. This year you get a raw cocktail, mixed with the best ingredients. All you have to do is taste it. Just make sure you don't die of mad cramps afterwards. Technical, dissonant death metal that will drag you into the dark swamps of human thoughts! Excellent stuff for all your demons!

Track listing -
1. Acid Mirror
2. Shrine to the Incomprehensible
3. Orgasm of Bereavement
4. Reciprocal Abandonment
5. SCN9A
6. Pain Enduring
7. Nekrotunnel
8. Dwelling on the Threshold
9. Planet of Skin

Line up -
Mike Gonçalves - Vocals, Bass, Guitars
Pete Lloyd - Guitars, Synths, High-Frequency Transmissions
Itay Keren - Guitars, Vocals, Void Channels

Drums performed by James Applegate

Drum engineering, mixing, and mastering by AJ Viana at AJ Viana Productions
Additional drum editing by Tiago "Canadas" Carvalho

Cover art by Alli Tuttle

Share this games :

TWITTER