DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkempoland. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkempoland. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 19. června 2022

Recenze/review - STILLBORN - Cultura de la muerte (2022)


STILLBORN - Cultura de la muerte
CD 2022, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Chodil si kolem každý den. Běžný stereotyp, obyčejný a nudný. Tentokrát bylo něco jinak. Ze tmy jsem cítil velkou bolest a strach. Přeběhl mi mráz po zádech. Na prvním stromě seděl krkavec a držel v zobáku oko. Lidské, modré oko, zakalené temnotou. Na druhém se houpala postava, s vyplazeným jazykem, s modrým obličejem a s břichem roztrhaným od dravců. Přesto, že byl již nějakou dobu mrtvý a hnilobné procesy již začaly, slyšel jsem jeho bědování. Prosil a modlil se, ale démoni neměli žádné slitování.

Příchod přízraků ze tmy na zem ohlašuje i nová deska polských death black metalistů STILLBORN. Pokud máte rádi hudbu nahranou v samotném pekle, měli byste zbystřit svoji pozornost. Kapela je již od roku 1997 řádným členem toho nejhlubšího podzemí. Letos se vrátila a připomíná zuřivé jezdce apokalypsy, rozhodnutá nás spálit na popel.


Novinka je hlasitým, agresivním a krutým výkřikem z úplně tmy. Stylově ji lze zařadit mezi spolky jako DEICIDE, DIABOLIC, ANGEL CORPSE, PERDITION TEMPLE, CENTURIAN a samozřejmě AZARATH. Deska vás zavede do těch nejčernějších katakomb, ve kterých jsou pochováni oběšenci, smrdí v nich síra a puch rozkládajících se těl. Kapela hraje nekompromisně, surově, ale nezapomíná ani na chladnou a antihumánní atmosféru (samostatnou kapitolou jsou pak bicí, které jsou velmi dominantní a výbušné). Nabroušené riffy, vokál bestie. Co se týká zvuku (Darek Mlody at Panzerstudio), tak ten je prašivě živočišný, organický a řeže tou správnou stranou nože. Vyloženě si jej užívám, stejně jako obal od Macieje Kamudy. Vskutku morbidní výjev, připomínající pradávné obrazy v galeriích smrti. Deska je ale propracovaná i po textové stránce. Pánové se inspirovali Novým Zákonem, Adamem Ronijem i Fredrichem Nietzschem. Dostane dílo, které je skvělé právě ve svých detailech. Drží perfektně a kompaktně pohromadě, jako dobře sešitá mrtvola po dlouhé pitvě. Navíc, a to je pro mě asi nejdůležitější, se album opravdu dobře poslouchá. Výsledný zážitek a dojem je z mé strany vynikající. Jsem opravdu prokletý, pověšený kousek za hřbitovní zdí. Přízraky číhají za každým rohem a rakev je připravena. Stačí jen přijmout pozvání. Do nekonečné země za oponou. Bestiální black death metalové inferno! Kult smrti!


Asphyx says:

You walked around every day. The usual stereotype, plain and boring. Something was different this time. I felt great pain and fear from the darkness. A chill ran down my spine. A raven was sitting in the first tree, holding an eye in its beak. A human, blue eye, clouded with darkness. On the second, a figure swayed, tongue lolling out, face blue, belly torn by predators. Despite the fact that he had been dead for some time and the rotting process had already begun, I could hear his wailing. He pleaded and prayed, but the demons had no mercy.

The arrival of phantoms from the darkness to the earth is announced by the new album of Polish death black metallers STILLBORN. If you like music recorded in hell itself, you should focus your attention. The band has been a regular member of the deepest underground since 1997. This year they are back and resemble the furious horsemen of the apocalypse, determined to burn us to ashes.


The novelty is a loud, aggressive and cruel cry from the darkness. Stylistically, it can be classified among the bands such as DEICIDE, DIABOLIC, ANGEL CORPSE, PERDITION TEMPLE, CENTURIAN and of course AZARATH. The album takes you to the blackest catacombs where hanged men are buried, smelling of sulphur and the stench of decomposing bodies. The band plays uncompromisingly, brutally, but they don't forget about the cold and anti-human atmosphere (the drums are a separate chapter, which are very dominant and explosive). Sharpened riffs, beast vocals. As for the sound (Darek Mlody at Panzerstudio), it is scabrously animalistic, organic and cuts with the right side of the knife. I really enjoy it, as well as the cover by Maciej Kamuda. A truly morbid scene, reminiscent of ancient paintings in the galleries of death. But the album is sophisticated lyrically as well. The gentlemen were inspired by the New Testament, Adam Roni and Fredrich Nietzsche. He gets a work that is great precisely in its details. It holds together perfectly and compactly, like a well-stitched corpse after a long dissection. Moreover, and this is probably the most important thing for me, the album is really good to listen to. The resulting experience and impression is excellent. I am truly cursed, hanging a bit behind the graveyard wall. Ghosts lurk around every corner and the coffin is ready. All I have to do is accept the invitation. To the endless land beyond the curtain. A bestial black death metal inferno! Death cult!


about  STILLBORN on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Gniew Diabła
02. Zwiastun Pogańskiego Odrodzenia
03. Triumfator - Pogromca
04. Profanacja I Bluźnierstwo
05. Odkupienie
06. Wędrowiec
07. Stillborn - Siewcy Pogardy
08. Ostatni Prorok

Line-up:
Killer - Guitars, Vocals
Hunger - Bass
D.M. - Drums


sobota 30. října 2021

Interview - OFFENCE - The main horror of our Polish society is the catholic church.


Interview with death metal band from Poland - OFFENCE.

Answered Maross, thank you!

Translated Duzl, thank you!

Questions prepared Jakub Asphyx.

Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021):

Ave OFFENCE! I didn´t find any interview with you in Czech. So firstly, I would like you to introduce your band to readers who don´t know you. You might as well start from the beginning and tell us the whole history of OFFENCE.

Hi! We started around 2011 when I was playing with Exhalation and our guitarist Chaos in Dimidium Mei. Our bands used to share the stage back then and we decided to start a new project focused on old Swedish Death metal. Firstly we called our new band Selfdestruction but quickly the line-up changed and we were left alone together with Chaos and changed the name to Offence. So far we have recorded 3 full length albums and 3 split Eps – with Throneum, Trauma and Hell-Born. We have played at some festivals in The Czech Republuc but it`s the first interview for the Czech zine.

I listen to your new album “You'll Never Rest In Peace” and I feel like I am locked in a dungeon along with DISMEMBER, NIHILST, ENTRAILS, INTERMENT, ASPHYX, BOLT THROWER, OBITUARY. The album has a great Swedish sound. Where did you record and are you satisfied with the finished product? Did you make some comments about the final sound?

I guess we have finally managed to get the sound we have always wanted. In the past we used to make a lot more or less succesful attempts during our previous recording sessions. This time we got the right man to do the mixing and mastering work, namely Haldor Grunberg from Satanic Audio. We are really satisifed with the sound we have achieved, When it goes about inspiration you got the right names in your question!


How was the new material for “You'll Never Rest In Peace” born? How OFFENCE compose and make new material?

Generally the whole stuff was ready about 3 years ago but we played a lot of shows back then and there was simply no time to get into the studio. Then we had to find a new bass player and the time of pandemic arrived, which enabled us to find enough time to record everything.

“You'll Never Rest In Peace” has a very colourful and horror cover. Robert A. von Ritter Illustrations did it. I like his work, but why did you choose the colourful motive? Did it have a special reason? How did you choose the idea for your cover?

All our previous cover artworks are colorful except for the split EP with Throneum. The whole idea behind it was made up by Chaos but I found the man to draw it. I think the picture suits well the lyrics and the concept idea of this album.

Who is the author of your lyrics and what are they about? Where do you find inspiration? It looks like you like horrors. Would you tell us which ones?

I lkie horror movies but they have nothing to do with the lyrics of our album. The main horror of our Polish society is the catholic church and from there we draw a lot of inspiration. Everyday we get a lot of “interesting“ information about this institution and sometimes these facts concern our every day life, like for example the censorship of metal shows in Poland. <ost of these lyrics are written by me but 3 of them are created by my good mate M.D. with whom I play in a band called Witchfuck. He is also playing in such band as Poisoned, Putrid Evil and Goat Tyrant. One of the lyrics (Inferno) is a poem by Tadeusz Miciński.


You have invited great guests to the new album - Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide) - how did you get together and why them? They all gave great performances!

I`ve known Roman Kostrzewski for a few years. We livee in the same town – Bytom. We have also played a lot of times as a support act for Kat. We invited Roman to appear on our previous album back in 2016 butr had a lot of other things to do then. During the pandemic I asked him again and this time he agreed. We`ve had a split with Hell-Born and I`m a huge Damnation fan so I decided ask Les to sing a few lines for us. It was the first time since the “Coronation“ mini album that he made some vocals. For us it`s a really important thing. He also made a solo for the song “Inferno“. I know Mike Parun and Don of the Dead because we`ve been trading CDs and writing each othe for some time. I asked them and they quickly agreed. We also played with Nun Slaughter in 2014. It`s a great honor for us to have such great musicians on our album!

You play a typical, classic Swedish death metal. You have never flinched from this genre, you are “orthodox”. Personally, it is the reason why I like your music so much. But have you ever thought about playing something different, to somehow make the music of OFFENCE special?

Thanks for your kind words. I don`t think we will ever change our style. We have other bands to play other kinds of music and we listen to a lot of different stuff. For example I play in a Black Metal band Witchfuck and a doom-goth Bauthen. The other guys have their Black Metal bands called Dimidium Mei and Besatt. Offence has the mission of playing this old-school Swedish death metal and it will remain this way until the death of this band or us.


At home I have your split with the legendary band TRAUMA (2015). You both did a perfect killer job! The record was released on vinyl. Vinyl as a medium is returning and it is getting cool now. Do you want to release the new album “You'll Never Rest In Peace” on vinyl too? What about you and vinyl? Do you collect them? Do you have a large collection?

Thank you again for this great opinion. Sure, I like vinyls. Recently I even bought a new record player and a new killer amp! I`ve been collecting vinyls but I`m not really obsessed with it. At least not as much as ome people are. At home I`ve got a bigger tape and CD collection, Vinyl records have their high time now and it`s a real fashion thing now. I used to be more into collecting them around 15 years ago. Our album will be out on vinyl too and the label responsible for this version will be Witching Hour but at this moment we need to wait for it a bit due to a longer queues at the pressing plant.

You did a concert on CZECH DEATH FEST (2015). How did you like concert? Do you remember how did you felt after the concert? What do you mean about czech fans?

We like playing in the Czech Republic very much, even more than in Poland. We have played at a few festivals there so far and we still dream to play at Brutal Assault or Obscene Extreme. I hope we will one day. Czech peaple are great and friendly guys with whom it`s easy to make an agreement. At some point of time I was even thinking about moving to the Chech Republic as you don`t have this fucking church trying to get into every aspect of people`s lives. Unfortunately I didn`t play the show at Czech Death Fest as I had to go into the hospital a week before. It was the only show I didn`t play with Offence and I`m really sad about it. My friend Ulcer from Nuclear Vomit played there instead of me.


Here in the Czech Republic we perceive the Polish scene as something huge, something unattainable for our small country. You have a lot of clubs, a large number of great bands, labels, thousands of excited fans. Is it really like that? Do people go a lot on concerts? Do you feel a support as a band? Do people buy your CDs, vinyl, and merchandise? When you have a concert in a smaller club, how many people would go there?

It`s true that our scene is really strong and I`m really proud about it. Offence gets some support and paople like going to shows, even the smaller ones. I`m aso an organizer of such an event called Night of Terror and a festival Metal Doctrinbe and I`ve never complained about the number of people visiting these shows.

You play a quite unusual kind of death metal in Poland. Most of your bands combine death with black metal. I know the “Swedish death metal” from Poland just by ULCER, THE DEAD GOATS, ETERITUS by you and that´s it. Would you recommend some?

There was also a band called Vexatus and they made two great records. They are my favourites alongside with Ulcer. There is also the legendary Hazael from the early 90s. The left a lot of great music!


How do fans percept you in your country? Do they see you as the ones who “play like Swedes”, or are they more interested in your music? Today after all, the band who play more technically and brutally are more “reputable” in death metal.

It`s true – the technical kind of Death Metal seems to be more popular but this old-school style has also got a lot of followers. I think such style is much more honest and true. I can`t see myself doing a Decapitated – style of Death Metal.

Are there any new albums which caught your attention recently?

Sure. I`ve been recently listening a lot to the followin bands and albums - Erupted Evil - Ghoul and Teufel, Putrid Evil – Worm Infestation, Ulcer – Dead Souls Cathedral, Goat Tyrant materialy Into the Greater Chasm and Towards the Threshold of Death, Damage Case – Fuck‘n‘Roll Damnation

Do you know and listen some Czech bands?

Yes, I really like Root, Krabathor i Hypnos. I`m also into Inferno and Disfigured Corpse (cheers Hadgi!). Well, I`m a huge Master fan, too, but I don`t know if you consider them a Czech band? That would be a question to you!

What are OFFENCE´s plans for the next few months?

Right now we are waiting for the tape and vinyl version of our latest album and we are looking forward to some T-shirts as well. We try to book some shows, too, but we will see what happens. We`ve also recorded a cover song “Race War“ for the Carnivore tribute.

Thank you so much for this interview and I wish you a lot sold records, hundreds of crazy fans and tons of good ideas.

Thanks for the interview and your support. Remember “The Only Good Priest is a Dead One“.

Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021):

Recenze/review - OFFENCE - Adoration of Black Kingdom (2016):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor - OFFENCE - Hlavním hororem naší polské společnosti je katolická církev.

Rozhovor s death metalovou skupinou z Polska - OFFENCE.

Odpovídal Maross, děkujeme!

Přeložila Duzl, děkujeme!

Otázky připravil Jakub Asphyx.

Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021):

Ave OFFENCE! Nikde jsem s vámi nenašel žádný rozhovor v češtině. Poprosím tě tedy nejdřív, abys čtenářům, kteří vás ještě neznají, představil kapelu. Můžeš klidně začít úplně od začátku a provést nás celou historií OFFENCE.

Ahoj! Začali jsme kolem roku 2011, kdy jsem hrál s Exhalation a naším kytaristou Chaosem v Dimidium Mei. Naše kapely tehdy sdílely pódium a rozhodli jsme se zahájit nový projekt zaměřený na starý švédský death metal. Nejprve jsme nazvali naši novou kapelu Selfdestruction, ale rychle se sestava změnila a zůstali jsme sami s Chaosem a změnili název na Offence. Zatím jsme nahráli 3 alba a 3 split EP s Throneum, Trauma a Hell-Born. Hráli jsme na několika festivalech v České republice, ale tohle je první rozhovor pro český zine.

Právě poslouchám vaši novinku “You'll Never Rest In Peace” a připadám si, jako bych byl zavřený v nějaké kobce spolu s ASPHYX, BOLT THROWER, OBITUARY. Deska má skvělý švédský sound. Kde jste album nahrávali a jak jste s výsledkem spokojen? Mluvili jste nějak do výsledného zvuku?

Myslím, že se nám konečně podařilo dosáhnout zvuku, který jsme vždy chtěli. V minulosti jsme během našeho nahrávání dělali více či méně úspěšné pokusy. Tentokrát jsme měli správného muže na mix a mastering, konkrétně Haldora Grunberga ze Satanic Audio. Se zvukem, kterého jsme dosáhli, jsme opravdu spokojeni. Když jde o inspiraci, máš ve své otázce správná jména!


Jakým způsobem vznikal nový materiál pro “You'll Never Rest In Peace”? Jak vlastně tvoří/skládají OFFENCE?

V podstatě byly všechny věci připraveny asi před třemi lety, ale tehdy jsme hráli spoustu koncertů a prostě nebyl čas se dostat do studia. Poté jsme museli najít nového basáka a nastal čas pandemie, což nám umožnilo najít si dostatek času na nahrávání.

“You'll Never Rest In Peace” má barevný hororový obal. Je pod ním podepsán Robert A. von Ritter Illustrations. Jeho práce se mi líbí, ale proč jste zvolili barevný motiv? Mělo to nějaký zvláštní důvod? Jak jste vůbec nápad na obal vybírali?

Všechny naše předchozí obaly jsou barevné, kromě split EP s Throneum. Celou myšlenku, která za tím stojí vytvořil Chaos, ale já jsem našel muže, který to nakreslil. Myslím, že se obrázek dobře hodí k textům a konceptu tohoto alba.

Kdo je autorem textů a o čem pojednávají? Kde pro témata berete inspiraci? Zdá se, že máte rádi horory. Prozradíš nám, které?

Mám rád horory, ale nemají nic společného s texty našeho alba. Hlavním hororem naší polské společnosti je katolická církev a odtud čerpáme spoustu inspirace. Každý den získáváme spoustu „zajímavých“ informací o této instituci a někdy se tyto skutečnosti týkají našeho každodenního života, jako je například cenzura metalového koncertu v Polsku. Většinu těchto textů jsem napsal já, ale tři z nich vytvořil můj dobrý kamarád M. D., se kterým hraji v kapele Witchfuck. Hraje také v kapele Poisoned, Putrid Evil a Goat Tyrant. Jeden z textů (Inferno) je báseň Tadeusze Micińského.


Na novou desku jste si pozvali skvělé hosty - Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide) - jak jste se dali dohromady a proč právě oni? Všichni podali skvělé výkony!

Romana Kostrzewského znám několik let. Bydlíme ve stejném městě - Bytomu. Také jsme mnohokrát hráli jako předkapela Kat. Pozvali jsme Romana, aby se objevil na našem předchozím albu v roce 2016, ale měl spoustu dalších věcí na práci. Během pandemie jsem se ho zeptal znovu a tentokrát souhlasil. Měli jsme splitko s Hell-Born a já jsem velký fanoušek Damnation, takže jsem se rozhodl požádat Lese, aby nám nazpíval pár řádků. Bylo to poprvé od mini alba „Coronation“, že nahrál nějaké vokály. Pro nás je to opravdu důležitá věc. Udělal také sólo ke skladbě „Inferno“. Znám Mikea Peruna a Don of Death, protože si už nějakou dobu měníme CD a každý den si píšeme. Zeptal jsem se jich a oni okamžitě souhlasili. Hráli jsme také s NunSlaughter v roce 2014. Je pro nás velkou ctí mít na našem albu tak skvělé muzikanty!

Hrajete typický, klasický švédský death metal. Nikdy jste z téhle cesty neuhnuli, jste „ortodoxní“. Osobně je to jeden z důvodů, proč se mi vaše tvorba tolik líbí, ale nelákalo tě někdy zkusit hrát něco trošku jiného, nějak tvorbu OFFENCE ozvláštnit?

Děkuji za tvá laskavá slova. Nemyslím si, že někdy změníme svůj styl. Máme jiné kapely, které hrají jiné druhy hudby a posloucháme spoustu různých věcí. Hraji například v black metalové kapele Witchfuck a doom-goth Bauthen. Ostatní mají své black metalové kapely Dimidium Mei a Besatt. Offense má za úkol hrát tento oldschoolový švédský death metal a tak to zůstane až do zániku této kapely nebo nás.


Mám doma vaše splitko s legendárními TRAUMA (2015). Obě kapely jste předvedly opravdu perfektní práci! Nahrávka byla vydána na vinylu. Vinyl jako médium se poslední dobou vrací. Vyjde novinka “You'll Never Rest In Peace” také na gramodesce? Jaký máš vůbec vztah k vinylům? Sbíráš je? Máš rozsáhlou sbírku?

Ještě jednou děkuji za tento skvělý názor. Jasně, mám rád vinyly. Nedávno jsem si dokonce koupil nový gramofon a nový zabijácký zesilovač! Sbíral jsem vinyly, ale nejsem tím opravdu posedlý. Přinejmenším ne tolik, jako jsou mnozí lidé. Doma mám větší sbírku kazet a CD, vinylové desky zažívají teď svůj boom a je to skutečně módní záležitost. Před 15 lety jsem je sbíral více. Naše album bude také na vinylu a vydavatelství odpovědné za tuto verzi bude Witching Hour, ale v tuto chvíli si na něj musíme chvíli počkat kvůli delším frontám v lisovně.

V roce 2015 jste hráli u nás na CZECH DEATH FESTU. Jak se vám u nás líbilo a jak koncert dopadl? Vzpomeneš si ještě, kde to bylo a jaké jste měli z vystoupení pocity? Co si myslíš o českých fanoušcích?

Hrajeme v České republice velmi rádi, dokonce radši, než v Polsku. Hráli jsme zatím na několika festivalech a stále sníme o tom, že si zahrajeme na festivalu Brutal Assault nebo Obscene Extreme. Doufám, že jednoho dne se nám to splní. Čeští fanoušci jsou skvělí a přátelští, je snadné s nimi najít společnou řeč. V určitou dobu jsem dokonce přemýšlel o přestěhování se do České republiky, protože nemáte tuto zasranou církev, která se snaží dostat do všech aspektů lidských životů. Bohužel jsem neodehrál show na Czech Death Festu, protože jsem týden před tím musel do nemocnice. Byla to jediná show, kterou jsem s Offence nehrál a opravdu mě to mrzí. Místo mě tam hrál můj kamarád Ulcer z Nuclear Vomit.


U nás v Čechách vnímáme polskou scénu jako něco obrovského, pro naši malou zemi nedosažitelného. Máte spousty klubů, velké množství skvělých kapel, labelů, tisíce nadšených fanoušků. Je to tak doopravdy? Opravdu chodí lidé hodně na koncerty? Cítíte jako kapela podporu? Kupují se vaše CD, vinyly, merchandise? Když třeba máte koncert v nějakém menším klubu, kolik tak přijde lidí?

Je pravda, že naše scéna je silná a jsem na to opravdu hrdý. Offence dostává určitou podporu a lidé rádi chodí na koncerty, i ty menší. Jsem také organizátorem akce s názvem „Night of Terror“ a festivalu „Metal Doctrinbe“ a nikdy jsem si nestěžoval na počet lidí, kteří tyto akce navštěvují.

Hrajete pro polskou scénu poměrně netypický druh death metalu. Většina vašich kapel kombinuje smrt s black metalem. „Švédský death metal“ znám z Polska jen od THE DEAD GOATS, ETERITUS, od vás a moc dalších kapel mě nenapadá? Můžeš nám některé doporučit?

Byla tu také kapela s názvem Vexatus a udělali dvě skvělé desky. Spolu s Ulcer jsou mými oblíbenými. Nechybí ani legendární Hazael z počátku 90. let. Je tu spousta skvělé muziky!


Jak vás vůbec vnímají ve vaší zemi fanoušci? Jste pro ně jen „ti, co hrají jako Švédi“ nebo se o vaší muziku zajímají pečlivěji a hlouběji? V dnešní době jsou přeci jen v death metalu více „ceněné“ a vyzdvihované technicky a brutálně hrající kapely.

Je to pravda, technický death metal se zdá být populárnější, ale tento oldschoolový styl má také mnoho následovníků. Myslím, že takový styl je mnohem upřímnější a pravdivější. Nedokážu si sám sám sebe představit, jak dělám něco ve stylu death metalu Decapitated.

Jsou nějaké desky, které tě v poslední době oslovily?

Určitě. Nedávno jsem hodně poslouchal následující kapely a alba - Erupted Evil - Ghoul and Teufel, Putrid Evil – Worm Infestation, Ulcer – Dead Souls Cathedral, Goat Tyrant materialy Into the Greater Chasm and Towards the Threshold of Death, Damage Case – Fuck‘n‘Roll Damnation.

Znáš, posloucháš nějaké kapely z České republiky?

Ano, mám opravdu rád Root, Krabathor a Hypnos. Jsem také fanoušek Inferna a Disfigured Corpse (zdravím Hadgiho!). No, a taky jsem velkým fanouškem Master, ale nevím, jestli je považuješ za českou kapelu? To by byla otázka na tebe!

Co chystají OFFENCE v nejbližších měsících? Navštívíte také Českou republiku?

Právě teď čekáme na kazety a vinylovou verzi našeho nejnovějšího alba a těšíme se také na nějaká trička. Snažíme se zabookovat i nějaké koncerty, ale uvidíme, co bude. K poctě Carnivore jsme také nahráli coververzi „Race War“.

Děkuji za rozhovor a přeji spoustu prodaných nosičů, stovky šílených fanoušků a tuny dobrých nápadů.

Díky za rozhovor a podporu! A pamatujte: “The Only Good Priest is a Dead One“.

Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021):

Recenze/review - OFFENCE - Adoration of Black Kingdom (2016):
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 28. září 2021

Recenze/review - OFFENCE - You'll Never Rest In Peace (2021)


OFFENCE - You'll Never Rest In Peace
CD 2021, Witching Hour Productions

for english please scroll down

Začal jsem již před mnoha lety, ale na tuhle hrobku jsem nějak zapomněl. Stojí v rohu hřbitova a říká se o ní, že jsou uvnitř pochovaní prokletí. Exhumuji další hroby, skládám na hromadu další kosti. Přemýšlím o životě a smrti. Prostřelená lebka, zlámaná žebra. Jak si žil a jak zemřel? Plesnivina, červi, kroutící se do rytmu. Jsem tady a čtu si nápis nad vchodem - OFFENCE. Vstupuji pomalu dovnitř a ihned mě uhodí do obličeje neskutečný puch. Rozkládající se těla, pavučiny a nekonečný chlad. Ano, přesně taková je i tato polská kapela.

Uvnitř jsou pochováni padlí kněží a hraje se zde ryzí, surový death metal ze staré školy. Rakve jsou plné špíny a pradávných ozvěn ze záhrobí, které bylo možno v devadesátých letech zaslechnout převážně ve Švédsku. Inspirací se pro polské démony staly kapely jako DISMEMBER, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, ASPHYX, OBITUARY, BOLT THROWER, MORGOTH. Severský směr se zde potkává s americkým a doplněna je tradiční polská temnota. Víka od rakví praskají tlakem!


"You'll Never Rest In Peace" jsem si dával do hlavy s chutí hlavně ráno, když jsem šel do práce kolem hřbitova. Jakoby na mě nemrtví volali, lákali mě k sobě. Přiznávám, že jsem často podlehl. Melodie nahrané snad v márnici, vokál bestie, skvělí hosté (Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide), ale hlavně schopnost napsat skvělé songy, dělají z OFFENCE doslova povinnost pro všechny fanoušky Hádovy říše. Po formální stránce je také vše v absolutním pořádku - ledový, mrazivý zvuk vás doslova přikove na zeď a obal přesně vystihuje to, co se na desce odehrává - totální inferno. Je sice nepopiratelným faktem, že Poláci nepřinášejí nic nového, ani neobjevují, ale o to tady vůbec nejde. Způsobů, jak vyjádřit smrt a temnotu, je mnoho, ale jen některé jsou ty pravé. Pro mě je nejdůležitější, že když pokaždé pustím play na svém přehrávači, tak se ocitnu ve starých katakombách. Zneuctěná hrobka, rakve, které by mohly vyprávět nekonečné příběhy o dávných vraždách, okultních rituálech, o nemrtvých, kteří se živí jen čerstvým masem. Mám pocit, že mi někdo každým dalším songem zatlouká do hlavy rezavé hřeby. Smrt si tentokrát říká OFFENCE. Nečekejte žádné slitování! Mrazivý death metal, který vám vyrve vnitřnosti z těla!


Asphyx says:

I started many years ago, but somehow, I forgot about this tomb. She stands in the corner of the cemetery and is said to be buried with a curse inside. I'm exhuming more graves, stacking more bones. I think about life and death. Shot skull, broken ribs. How did you live and how did you die? Mold, worms twirling to the beat. I'm here reading the sign above the entrance - OFFENCE. I step inside slowly and immediately an unbelievable stench hits me in the face. Decaying bodies, cobwebs and endless cold. Yes, this is exactly the case with this Polish band.

Inside, fallen priests are buried and pure, raw death metal from the old school is played here. The coffins are full of dirt and ancient echoes from the grave, which could be heard mainly in Sweden in the 1990s. Bands like DISMEMBER, ENTOMBED, NIHILIST, ENTRAILS, ASPHYX, OBITUARY, BOLT THROWER became the inspiration for Polish demons. The Nordic direction meets the American one here and the traditional Polish darkness is added. Coffin lids crack by pressure!


I put "You'll Never Rest In Peace" in my head, especially in the morning, when I went to work around the cemetery. It was as if the undead were calling to me, luring me to them. I admit that I often succumbed. Melodies recorded perhaps in the morgue, beast vocals, great guests (Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide), but especially the ability to write great songs, make OFFENCE literally a duty for all fans of the Serpent Empire, formally everything is also in absolute order - an icy, freezing sound literally anchors you on the wall and the cover captures exactly what is happening on the record - a total inferno. There aren't many ways to express death and darkness, but only a few are the real ones, the most important thing for me is that every time I play on my player, I find myself in old catacombs. A disgraced tomb, coffins that could tell endless stories about ancient murders, occult rituals, the undead who eat only fresh meat, and I feel like someone is hammering rusty nails into my head with every song. This time death calls itself OFFENCE. Do not expect any mercy! Frosty death metal that will rip your guts out of your body!about OFFENCE on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. The Devil Incarnate
02. Monastery Of Perversion
03. R.I.P (Or Not...)
04. Seraph Of Lust
05. Inferno
06. Slaves To The (UN)Holy Cross
07. The Only Good Priest Is A Dead One
08. A Prayer
09. This Is A Fucking Death Metal Song

Cover by Robert A. von Ritter Illustrations

With special guests: Roman Kostrzewski (KAT) Les (Damnation & Hell-Born) Don of The Dead (Nunslaughter) Mike Perun (Cianide)sobota 25. září 2021

Recenze/review - BESATT - Supreme and True at Night (2021)


BESATT - Supreme and True at Night
CD 2021, Witching Hour Productions

for english please scroll down

Každé ráno se vracím zpět a uléhám do své oblíbené rakve. Vycházím jen v noci, když se nemusím dívat na zkažený svět kolem. Je to již dlouho, co jsem propadl temnotě, co byla má duše prokleta. Bylo to jako ve snu, kdysi dávno, v devadesátých letech minulého století. Pravý, ryzí black metal, který vzešel ze špinavých stok pod městem. Nihilismus, zběsilost, chlad a beznaděj.

Přesně tak mám od svého mládí zafixované i polské BESATT. Ti se již ve svých začátcích zhlédli v norské a švédské black metalové scéně a jsou ji oddáni dodnes. Přidávají svůj vlastní  výraz, plesnivý zvuk a nekonečně mrazivou atmosféru. Ortodoxní pojetí černého kovu mi dělalo vždy dobře. A Poláci jej umí mistrně. O tom není opět pochyb. 

 

Byl jsem nedávno na koncertě u nás v Plzni a vystoupení jsem si neskutečně užil. A vůbec mi nevadilo, že svítilo slunce. Stejně mi běhal mráz po zádech. Užíval jsem si jednotlivé skladby a říkal si, že působí jako jed, který se pomalu, ale jistě dostává do mých žil. Černá krev, smrtelný výraz ve stylu MARDUK, IMMORTAL, GORGOROTH, DARK FUNERAL, BEHEXEN, 1349, MASSEMORD, THUNDERBOLT. Ne, BESATT už jiní nebudou a jsem tomu neskutečně rád. Je hrozně příjemné desku poslouchat, mám doopravdy pocit, že se vracím do své oblíbené rakve. Nečekejte samozřejmě žádné stylové změny. Poláci hrají tak jak umí nejlépe. Syrově, bez zbytečností. Líbí se mi mrazivé pasáže, připadám si jako na nějaké starodávné okultní seanci. Velekněz pozvedá obřadní dýku a svíce hoří jasným plamenem. Utíkám do podzemí čím dál tím častěji, současný svět už není dávno pro mě. Nemám rád přetvářku, lži a klam. "Supreme and True at Night" je jako rána pěstí do obličeje. Kapela si i po třiceti letech existence drží svůj velmi dobrý standard. Troufám si tvrdit, že fanoušci čerstvě otevřených hrobek budou spokojeni jako já. Ortodoxní black metal, u kterého budete navěky prokleti! 


Asphyx says:

I come back every morning and go to my favourite coffin. I only go out at night when I don't have to look at the corrupt world around me. It's been a long time since I've fallen into the darkness that my soul has been cursed. It was like a dream, a long time ago, in the 1990s. Real, pure black metal that came from the dirty sewers under the city. Nihilism, fury, coldness and hopelessness.

This is exactly how I have the Polish BESATT fixed since my youth. They have already seen themselves in the Norwegian and Swedish black metal scene from the very beginning and are still married today. They add their own expression, moldy sound and endlessly frosty atmosphere. The orthodox concept of black metal has always done me good. And the Poles can master it masterfully. There is no doubt about that again.


I was recently at a concert with us in Pilsen and I really enjoyed the performance. And I didn't mind at all that the sun was shining. My back was cold anyway. I enjoyed the individual songs and said to myself that it acts like a poison that slowly but surely enters my veins. Black blood, mortal expression in the style of MARDUK, IMMORTAL, GORGOROTH, DARK FUNERAL, BEHEXEN, 1349, MASSEMORD, THUNDERBOLT. No, there will be no BESATT others and I am really happy about it. It's very nice to listen to the record, I really feel like I'm going back to my favourite coffin. Of course, don't expect any style changes. The Poles play as best they can. Raw, without unnecessary. I like the freezing passages, I feel like some ancient occult session. The high priest raises the ceremonial dagger and the candle burns with a bright flame. I run underground more and more often, the current world is no longer for me. I don't like hypocrisy, lies and deception. "Supreme and True at Night" is like a punch to the face. Even after thirty years of existence, the band maintains its very good standard. I dare say that fans of freshly opened tombs will be as satisfied as I am. Orthodox black metal, with which you will be cursed forever!


about BESATT on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - BESATT - Anticross (2017)

pátek 24. září 2021

Recenze/review - ETERITUS - Rotten Transition (2021)


ETERITUS - Rotten Transition
CD 2021, Godz ov War Productions

for english please scroll down

Když vytáhli tělo z mrazáku, nejdřív jsem se vyděsil. Měl zohavenou tvář, roztrhanou kůži, zmrzlou krev na končetinách. Rozpárané břicho, před smrtí musel hrozně trpět. Pach márnice, šepot nemrtvých. Nakonec z nás zbydou jen ohlodané kosti. Vyndají mu mozek z hlavy, střeva z břicha. Mám pocit, že se mnou rozmlouvá. Konečně mi to dojde. Na stole ležím já, navěky prokletý, uvržený to temnoty. Byl jsem nedávno odsouzen k smrti. Poslouchal jsem až příliš dlouho dobrý death metal.

Polští ETERITUS dokázali i letos vytvořit na své desce hodně podobnou atmosféru. Severem nakažený death metal, protkaný prašivinou a odhodláním ničit. Opět se skvělým zvukem (Mariusz Konieczny, Heavy Gear Studio) a obalem, na který se chci pořád dívat (autor Art by Blastart). Ano, musel jsem si objednat i tričko. Patřím mezi fanoušky, kteří ještě rádi podporují své oblíbené skupiny. U podobných nahrávek jsou slova zbytečná, lepší je přidat hlasitost pořádně doprava. Aby se kosti lépe lámaly.


ETERITUS letos působí jako buldozer, který před sebou hrne hromadu smíchanou ze starých prašivých ostatků, surového death metalu (s vlivy jak ze Švédska, Holandska, tak i třeba Floridy). Bez kompromisů, bez zbytečností, s přidanou hodnotou navíc. Melodie mrazivé tak, že člověku tuhne krev v žilách. Exhumuji spolu s kapelou dávno zapomenuté hroby, touláme se v podzemí, nasáváme zkažené morbidní nálady katakomb. Novinka "Rotten Transition" je hodně silným, sebevědomým albem. Je slyšet, že jej složili talentovaní, zkušení muzikanti, kteří si navíc zachovali nadšení a touhu vyrvat vám srdce z těla. Mám chuť vzít do ruky kladivo a jít do kostnice rozbít nějaké lebky. Místo toho tady ležím na pitevním stole a poslouchám album stále dokola. Je určené pro všechny staré, poctivé fanoušky ryzího smrtícího kovu, pro všechny prokleté i pro ty, co jsou navěky uvězněni mezi naším a oním světem. Pro mě osobně je potom nejdůležitější to, že mě baví ETERITUS poslouchat, rád se k nim stále vracím a rvu si je do hlavy pod tlakem. Riffy se mi zařezávají hluboko do masa, vokál je nasáklý hnisem a mě nezbývá než hodnotit velmi vysoko. Excelentní starý death metal, exhumovaný ze zmrzlé země!


Asphyx says:

When they pulled the body out of the freezer, I was terrified at first. His face was mutilated, his skin torn, his blood frozen on his limbs. Torn abdomen, he must have suffered terribly before death. The smell of the morgue, the whispers of the undead. In the end, all we have left are gnawed bones. They take his brain out of his head, his intestines out of his stomach. I feel like he's talking to me. It will finally happen to me. I lie on the table, cursed forever, cast into darkness. I was recently sentenced to death. I've been listening to good death metal for too long.

Polish ETERITUS managed to create a very similar atmosphere on their record this year as well. North-infected death metal, interwoven with dust and determination to destroy. Again, with a great sound (Mariusz Konieczny, Heavy Gear Studio) and a cover that I still want to watch (author Art by Blastart). Yes, I had to order a t-shirt. I am one of the fans who still like to support their favourite groups. For similar recordings, the words are useless, it is better to add the volume to the right. To make the bones break better.


This year, ETERITUS acts as a bulldozer, stacking a pile of old dusty remains, raw death metal (with influences from Sweden, the Netherlands and Florida, for example). No compromises, no unnecessary things, with added value. Melody freezes so that a person's blood clots in his veins. Together with the band, I exhume long-forgotten graves, we roam underground, we soak up the corrupt morbid moods of the catacombs. The new album "Rotten Transition" is a very strong, confident album. It can be heard that it was composed by talented, experienced musicians, who also retained their enthusiasm and desire to rip your heart out of your body. I feel like taking a hammer in my hand and going to the ossuary to break some skulls. Instead, I'm lying here on the autopsy table listening to the album over and over. It is intended for all old, honest fans of pure deadly metal, for all the cursed and for those who are forever trapped between our world and the world. The most important thing for me personally is that I enjoy listening to ETERITUS, I like to keep coming back to them and I tear them under my head under pressure. The riffs cut deep into my flesh, the vocals are soaked in pus and I can only rate them very high. Excellent old death metal, exhumed from frozen land!


about ETERITUS on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - ETERITUS - Order of Death (2018)

Tracklist:
01. Intro
02. Krieg
03. Frozen Towers
04. Blood Infection
05. Evil Remains
06. River Of Torment
07. Angel's Cunt
08. Cursed Path To The Ancient
09. The Plague Will Coming

band:
Oz - Vocals
Slav - Guitars
Kinio - Bass, Backing Vocals
Nitro - Drums

Drums, vocals and bass recorded by Krzysztof Piechocki, Sala Prób Toruń.
Guitars recorded by Slav, SlavSound Studio.
Mix and Mastering by Mariusz Konieczny, Heavy Gear Studio.
Cover Art by Blastart.

In Memory of Juraj Harín (1973-2021).


úterý 25. května 2021

Recenze/review - ULCER - Dead Souls Cathedral (2021)


ULCER - Dead Souls Cathedral
CD 2021, Defense Records

for english please scroll down

Už nějakou dobu jsem se lekal stínů. Vídával jsem v ranních ulicích podivné postavy v kápích. Vzduchem se vznášela hniloba. Tentokrát vystoupila z mlhy. Držela v ruce nůž a ve tvářích jí tancovaly červi. Tichý, jedovatý smích. Kostnatá ruka, která mě zvala na výlet bez konce. Nejde nepodlehnout, láká mě na opravdový prašivý death metal. Jdeme po dlouhých schodech dolů, do podzemí. Bloudíme záhrobím, až konečně nalezneme rezavé dveře s nápisem ULCER.

Posloucháme jejich novou desku "Dead Souls Cathedral" a já vím, že jsem tu správně. Riffy jsou ostré, temné, Smrt i Satan se usmívají. Pálí mě vnitřnosti, skladby mi pronikají až do morku kostí. Poláci hrají přesně ten druh smrtícího kovu, kterým vás již při při prvních tónech doslova přikovají na zeď. Novinka má hodně podmanivou, morbidní a surovou atmosféru.


"Dead Souls Cathedral" je deskou, která je postavena na pevných švédských (DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, INTERMENT) a amerických (MORBID ANGEL, INCANTATION) základech. Poláci navíc přidávají velkou spoustu svých nápadů, zajímavých pasáží a zkažené krve. Nahrávka je určena pro všechny, kteří dávno nevěří v padlé modly, pro všechny prokleté i fanoušky starého poctivého death metalu. Mrazivé melodie, syrová atmosféra zdánlivě opuštěných katakomb. Takoví jsou letos ULCER. Připomínají démony temnoty, kteří povstali, aby jako jezdci apokalypsy zničili náš svět svojí hudbou. Po formální stránce se můžete spolehnout na skvělý drtivý zvuk a tajemný obal (autor Arkadiusz Szymanek), který musím mít na tričku. Máme tady co do činění nejen se skvěle odvedeným řemeslem, ale i s muzikou, která tepe, žhne, pálí a ničí všechno kolem. Ze stínů vystupují další postavy. Vaše nejhorší noční můry, která oživly, aby vás mohly navěky uvrhnou do hlubin. "Dead Souls Cathedral" je hodně jedovatým koktejlem, umíchaným z těch nejkvalitnějších surovin. Album se zrodilo v pekelném ohni a sežehne vás černým plamenem. Splňuje všechny mé požadavky na reálný death metal. Songy mají sílu, drive, velké množství energie. Zároveň se nezapomnělo ani na ďábelský výraz a studené melodie. Nahrubo nasekaná tma! Démonický death metal!


Asphyx says:

I've been dreaded by shadows for some time. I saw strange hooded figures in the morning streets. Rot hovered in the air. This time she came out of the fog. She held a knife in her hand and worms danced in her cheeks. Quiet, poisonous laughter. A bony hand that invited me on an endless trip. I can't fail to succumb, I'm attracted to real dusty death metal. We go down the long stairs, underground. We wander through the grave until we finally find a rusty door with the inscription ULCER.

We're listening to their new album "Dead Souls Cathedral" and I know I'm right here. The riffs are sharp, dark, Death and Satan are smiling. My insides burn, my songs penetrate to the bone. The Poles play exactly the kind of death metal that literally nails you to the wall during the first tones. The novelty has a very captivating, morbid and raw atmosphere."Dead Souls Cathedral" is a plaque that is built on solid Swedish (DISMEMBER, ENTRAILS, NIHILIST, ENTOMBED, INTERMENT) and American (MORBID ANGEL, INCANTATION) foundations. In addition, Poles add a lot of their ideas, interesting passages and spoiled blood. The recording is intended for everyone who has not believed in fallen idols for a long time, for all the cursed and fans of old honest death metal. Freezing melodies, raw atmosphere of seemingly abandoned catacombs. Such are ULCER this year. They are reminiscent of the demons of darkness who rose to destroy our world with their music as apocalypse riders. Formally, you can count on a great crushing sound and a mysterious cover (author Arkadiusz Szymanek), which I must have on my T-shirt. We are dealing here not only with a well-done craft, but also with music that beats, burns, burns and destroys everything around. Other figures emerge from the shadows. Your worst nightmares, which have come to life so that they can throw you into the depths forever. "Dead Souls Cathedral" is a very poisonous cocktail, mixed with the highest quality ingredients. The album was born in hellfire and will burn you with a black flame. It meets all my requirements for real death metal. Songs have power, drive, a lot of energy. At the same time, the devilish expression and cold melodies were not forgotten. Roughly chopped darkness! Demonic death metal!


about ULCER on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Those Black Gods
02. Not The One
03. Cold Darkness
04. Eternal Night
05. Off We Go
06. Die With Us
07. Disintegration
08. Dead Souls Cathedral
09. Into The Chasm

band:

sobota 1. května 2021

Recenze/review - NEKROMANTHEON - Visions of Trismegistos (2021)


NEKROMANTHEON - Visions of Trismegistos
CD 2021, Indie Recordings worldwide | Hells Headbangers USA

for english please scroll down

Ve svých fantaziích jsem si všechno představoval trošku jinak. Tolik špíny, chladu a temnoty jsem opravdu nečekal. Ve zlých snech sice všechno působilo děsivě, ale realita je o hodně krutější. Vstup do podzemí chrání Kerberos, tříhlavý pes, stejně jako se píše ve starých bájích, ale připomíná spíše šílenou bestii, démona, než jen obyčejného psa. Řeka Styx je plná nafouklých mrtvol a Cháron má hlas, který skřípe jako rezavé dveře. Jediné, co poznávám jasně a zřetelně, je hudba.

V podzemí jsou norští thrash metalisté NEKROMANTHEON jako doma. I nová deska musela být nahrávána v temných zákoutích Hádovy říše. Je neméně černá, zběsilá, divoká, smrdí sírou a rozseká vás na malé kousky. Potvrzuji, tohle je thrash metal staré školy, u kterého pukají zdi tlakem. 


NEKROMANTHEON ctí nejen všechny zákonitosti podzemí, ale také thrash metal ve stylu SODOM, AURA NOIR, DESASTER, SLAYER, PROTECTOR, DEATHHAMMER, CONDOR a dalších, kteří jasně pochopili,  o čem je rychlost, špína a tma. Norové oproti jiným ale vynikají v několika věcech - mají skvělý prašivý zvuk, úžasný obal (Zbigniew Bielak) a navíc dokáží napsat motivy, které vás vykostí zaživa. Připadám si jako na nějakém velkém koncertě v katakombách. Tančíme se zombie, duše nemrtvých poletují kolem a na pódiu stojí kapela na hromadě ze starých kostí. Norové sice nepřinášejí do záhrobí nic nového, ale nové album "Visions of Trismegistos" se skvěle poslouchá, má v sobě pradávnou thrash metalovou sílu a drive. Fanoušci old schoolu a naprosté tmy budou spokojeni a ostatní můžou jít, víte kam (do pekla!). Pálí mě mozek v hlavě, chce vyskočit ven. Uvařil se ve vlastní šťávě a rychlých riffech. Smrt má dnes zase jednou rande se Satanem. Platím Cháronovi vlastní duší, peníze jsem všechny propil. Přidávám hlasitost a neskutečně si užívám true přístup kapely, uvěřitelnost, opravdovost. Existuje jen jediný, plesnivý thrash metal, který obstojí i v podsvětí. NEKROMANTHEON jej vybrousili k dokonalosti. Nahrávka, která vás předhodí prašivým psům! Thrash metal až za hrob! 


Asphyx says:

In my fantasies, I imagined everything a little differently. I really didn't expect so much dirt, cold and darkness. In bad dreams, everything seemed scary, but the reality is much more cruel. The entrance to the underground is protected by Kerberos, a three-headed dog, just as it is written in ancient myths, but it resembles a mad beast, a demon, rather than just an ordinary dog. The river Styx is full of bloated corpses, and Charon has a voice that creaks like a rusty door. The only thing I know clearly and distinctly is the music.

In the underground, Norwegian thrash metallers NEKROMANTHEON feel at home. Even the new record had to be recorded in the dark corners of the Serpent Empire. It is no less black, furious, wild, stinks of sulphur and cuts you into small pieces. I confirm, this is an old school thrash metal where the walls are bursting with pressure.


NEKROMANTHEON honors not only all the laws of the underground, but also thrash metal in the style of SODOM, AURA NOIR, DESASTER, SLAYER, PROTECTOR, DEATHHAMMER, CONDOR and others who have clearly understood what speed, dirt and darkness are all about. Compared to others, the Norwegians excel in several things - they have a great dusty sound, an amazing cover (Zbigniew Bielak) and, in addition, they can write motifs that will make you live alive. I feel like I'm at a big concert in the catacombs. We dance with zombies, the souls of the undead fly around and a band stands on a pile of old bones on the stage. The Norwegians don't bring anything new to the grave, but the new album "Visions of Trismegistos" is great to listen to, it has the ancient thrash metal power and drive. Fans of old school and complete darkness will be satisfied and others can go, you know where (to hell!). My brain is burning in my head, he want to jump out. He is cooked in his own juice and quick riffs. Death has another date with Satan today. I pay Charon with my own soul, I have drunk all the money. I add volume and I really enjoy the band's true approach, believability, authenticity. There is only one, mouldy thrash metal that will withstand the underworld. NEKROMANTHEON honed it to perfection. A recording that will throw you to dusty dogs! Thrash metal to the grave!tracklist:
1. The Visions of Trismegistos
2. Seven Rules of Fate
3. Faustian Rites
4. Neptune Descent
5. Scorched Deaths
6. Dead Temples
7. Thanasos
8. Zealot Reign

band:
Sindre Solem
Christian Holm
Arild Myren TorpTWITTER