DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

Zobrazují se příspěvky se štítkemconcert. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemconcert. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 21. května 2023

Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!


Po dlouhých šesti letech se s HEAVING EARTH vracíme na klubová a festivalová pódia! Na koncertech se představíme v nové sestavě a setlist bude vycházet z aktuální desky, „Darkness Of God“.
V červnu odehrajeme následující koncerty v České Republice:
15.6. – Praha, Music Club Jižák; společně s BLIND RULER CURSED LAND, MORTHYMER a WILLHELM GRASSLICH
19.6. – Plzeň, Divadlo Pod lampou; společně se SONUM (Itálie) a DORMANT ORDEAL (Polsko)
_____________________________________________________________________
After six long years, we are returning to perform live, at clubs and festivals. With a new line up and a setlist based on our latest album, „Dakness Of God“!
In June, we will play the following shows with in the Czech Republic:
15.6. – Praha, Music Club Jižák; together with BLIND RULER CURSED LAND, MORTHYMER and WILLHELM GRASSLICH
19.6. – Plzeň, Divadlo Pod lampou; together with SONUM (Itálie) a DORMANT ORDEAL (Polsko)

ČTVRTEK 15. ČERVNA 2023 V 19:00

HEAVING EARTH, MORTHYMER, BLIND RULER CURSED LAND & WILLHELM GRASSLICH – Praha (NEW FB EVENT)
Music Club JIŽÁK

PONDĚLÍ 19. ČERVNA 2023 V 19:00

DORMANT ORDEAL (pol), SONUM (ita), HEAVING EARTH (cze), INNERSPHERE (cze) – PLZEŇ / CZE (new event)
Divadlo pod lampou

info:


------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 6. května 2023

Report, photos, video - TRANSCENDING OBSCURITY FEST - Prague, club Futurum - 5. 5. - 6. 5. 2023

Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)


kompletní fotogalerie zde / all photos here:

REPORT JE V ČEŠTINĚ I ANGLIČTINĚ / THE REPORT IS IN CZECH AND ENGLISH.

promoter:

club: 

Letošní jaro se u mě odehrává v rytmech klasického tance, latiny i rock´n´rollu. Po mnoha letech mě oblékli do ručně šitého obleku, sčesali mé vlasy dozadu a řekli mi, že si mám raději odpustit své vtípky. Chodím se dívat na své děti do tanečních a piju u toho pivo, aby se mi potom nemotaly nohy, když vylezu s dcerou na parket. Tradice, slušnost, kluci a holky, co se ještě trošku stydí. Mezi nimi já, jak hrom do police, se svým tancem sv. Víta, medvědím valčíkem a šamanskou polkou. Škrtí mě ohryzek a kolem sebe vidím vyděšené tváře fotříků, kteří jsou na tom stejně jako já. Chce se mi plakat, když platím několikery šatičky, botky, oblek pro synka. Ale babičky září a já se opět ujišťuji, že tohle není můj biotop.

This spring is happening in the rhythms of classical dance, Latin and rock´n´roll. After many years, I was dressed in a hand-sewn suit, my hair was combed back and I was told that I had better forgive my jokes. I go to watch my kids dance and drink beer so my feet don't wobble when I get on the dance floor with my daughter. Tradition, decency, boys and girls who are still a little shy. Including me, like a thunderbolt on the shelf, with my St. Vitus dance, bear waltz and shamanic polka. I'm choking on my tailbone, and I see the terrified faces of the old men around me who are in the same boat as me. I want to cry as I pay for several dresses, shoes, and a suit for my son. But the grandmothers glow and I reassure myself again that this is not my habitat.


Já potřebuji rozlitý pivo a starý parkety. Stěnu z marshallů a vlasatý máničky, dnes už šedivý jak starý vlci. Energii, tlak, únavu, špínu a hnis na pódiu. Kapely, o kterých píšu a mám je rád a které jsem díky labelu TRANSCENDING OBSCURITY a jejich šéfovi Kunalovi z Indie postupně objevil ještě v dobách, kdy jsem psal pro Fobiazine a snažil se být "kritikem" (léta Páně cca 2012). Začínali jsme tenkrát oba. Já se pokoušel psát a mistr vydával skvělé desky jako na běžícím páse. V pátek jsme se viděli poprvé. Bratři ve zbrani, kteří se snaží každý po svém podporovat muziku. Máme tu první festival a pro mě skvělá zpráva, že někdo v dnešní době dokáže poskládat line-up tak, aby tam nehráli pořád dokola ti samí. Pro mě super, i když chápu, že pro fanoušky, co se jen vezou na vlně a nejsou nijak aktivní, se jednalo o velkou neznámou. 

I need spilled beer and old parquet floors. A wall of marshalls and hairy maniacs, now grey as old wolves. The energy, the pressure, the fatigue, the dirt and the pus on the stage. The bands I write about and love, and which I gradually discovered thanks to the label TRANSCENDING OBSCURITY and their boss Kunal from India, back in the days when I was still writing for Fobiazine and trying to be a "critic" (summers of the Lord circa 2012). We both started then. I was trying to write and the master was releasing great records like a treadmill. Friday was the first time we saw each other. Brothers in arms, each trying to support the music in their own way. We have our first festival here and it's great news for me that someone can put together a line-up these days that doesn't have the same people playing over and over again. Great for me, although I understand that for fans who are just riding the wave and not very active, this was a big unknown.


Pátek je v práci takový nijaký, stejně jsem už dávno mimo. V hlavě se mi míchají včerejší špatné kroky v tanečních, touha po pivu, očekávání, jaké to asi bude, cestovní horečka, protože akce je v Praze a rozhodl jsem se dojíždět z Plzně. Nikdo nikdy netvrdil, že být fanouškem death metalu je nějaká odpočinková záležitost. Naopak, vyžaduje to celého muže. Jezdím už zase sám, všichni po covidu nějak zlenivěli. Ale co, dokud mohu, tak jdu do toho po hlavě. Člověk se musí mít na co těšit. První pivko jsem do sebe šoupnul na nádraží v Plzni. Hned je veseleji. Ještě vyhodím jednoho Inda z Němec, protože mám místenku ve vlaku a směju se tomu. On mě nechápe, ale já jo, kámo, vypadáš jako Kunal. Nádraží a jenom malá sušenka, abych nepadl hlady. Šourám se kolem Andělu, Praha je velkoměsto, tak jsem ostražitý a protože vystoupím jinde, zabloudím. Vlezu do klubu, který mám za ty roky velmi rád. Jsem na místě a tančím dál. Dámy a pánové, zadejte si! 

Fridays are so bland at work, I've been out for a long time anyway. In my head I'm mixing yesterday's bad steps in the dance hall, the desire for beer, the anticipation of what it will be like, the travel fever, because the event is in Prague and I decided to commute from Pilsen. No one ever claimed that being a death metal fan is some kind of relaxing thing. On the contrary, it requires a whole man. I'm driving alone again, everyone got lazy after the cover. But what the hell, as long as I can, I'm in. You gotta have something to look forward to. I had my first beer at Pilsen station. It's cheerier now. I'm going to throw out one more Indian from Germany because I have a seat on the train and laugh about it. He doesn't get me, but I do, mate, you look like Kunal. The station and just a small biscuit so I don't starve. I'm wandering around Andel, Prague is a big city, so I'm alert and because I get off somewhere else, I get lost. I walk into a club I've grown to love over the years. I'm there and I keep dancing. Ladies and gentlemen, enter!


Už od začátku je zajímavá skladba fanoušků. Na takový ty klasický hipstery, kteří si na metal jenom hrají, jsem skoro nenarazil. Naopak, přijde mi, že z děr vylezli všichni staří Satani. Ujistí mě to, že jsem zde správně. Pivo tu mají pitelný a na pódiu už se připravuje první kapela. Je vlastně jedno, jestli zve k tanci taneční mistr nebo řev bestie. Jsem připraven, pojďme na to. 

From the start, the fanbase is interesting. I hardly came across any of those classic hipsters who just play metal. On the contrary, it seems to me that all the old Satans came out of the holes. It reassures me that I'm right here. The beer is drinkable and the first band is already setting up on stage. It doesn't really matter if it's the dance master or the roar of the beast inviting you to dance. I'm ready, let's do it.


Friday 5. 5. 2023:

71TONMAN - doom sludge a konec světa v podání polských maniaků. Kýval jsem se do rytmu a vychutnával si hnis, špínu a absolutní nihilismus, který byl ze skladeb cítit. Spálen na popel jsem ulehl do své rakve a vystoupení si opravdu užil. Apokalypsa! Doom sludge and the end of the world by Polish maniacs. I was swaying to the rhythm and enjoying the filth, dirt and absolute nihilism that could be felt from the songs. Burnt to ashes, I laid back in my coffin and really enjoyed the performance. Apocalypse!
CRAWL - Švédi nám zachřestili pytlem plným kostí. Prašivina, temnota a chlad. A také to nejlepší, co lze v severských katakombách zaslechnout. Mraky byly nízko, pánové hráli jako o život a já se ztratil v temnotách. Pohřben zaživa jsem si podupával do rytmu. Zombie vylezly z děr a tančily s námi. Masakr v márnici! Velmi dobře! The Swedes rattled us with a bag full of bones. Dust, darkness and cold. And the best of what you can hear in the Nordic catacombs. The clouds were low, the gentlemen were playing for their lives and I was lost in the darkness. Buried alive, I stomped to the beat. Zombies came out of the holes and danced with us. Massacre in the morgue! Very good!

VOMITHEIST - švýcarský death metalový útok ze záhrobí. Smrt v přímém přenosu. Veřejná poprava od kapely, která velmi dobře rozuměla svému morbidnímu řemeslu. Skladby odsýpaly přesně tím způsobem, jakým to mám nejraději. Chladně, morbidně, divoce. Jako bych dostal ránu přímo na solar plexus. Nemrtví mi dají určitě za pravdu. Death metal z velmi kvalitní oceli! Swiss death metal attack from beyond the grave. Death live. A public execution from a band that understood their morbid craft very well. The songs flowed in exactly the way I like it best. Cold, morbid, savage. It was like I'd been punched right in the solar plexus. I'm sure the undead will agree. Death metal made of very high quality steel!

DYSGNOSTIC - divocí, techničtí, zběsilí a šílení. Takoví byli DYSGNOSTIC z Dánska. Neskutečně natlakovaný nářez, který mě usvědčil v tom, proč mám tuhle smečku tolik rád. Zahráno s nadhledem, s morbidní elegancí a zkušenostmi. Moje srdce bylo podchlazeno pod bod mrazu a zcela zbytečné tělo se vznášelo spolu s kapelou v jiných dimenzích. Temné, uhrančivé, plné zkažené krve! Wild, technical, frenzied and crazy. That's what DYSGNOSTIC from Denmark was like. An incredibly high-pressure blast that convinced me why I love this pack so much. Played with insight, morbid elegance and experience. My heart was chilled below freezing and my completely useless body floated along with the band in other dimensions. Dark, haunting, full of corrupted blood!

DEVENIAL VERDICT - finské smrtící ozvěny z jiných sfér. Divoká jízda na splašeném death metalovém koni. Byl jsem sice unavený, ale tenhle koncert mě nakopl jako nějaký prudký jed. Jakoby skrz mé tělo projel elektrický proud. Totální nasazení, masakr bez slitování. Po téhle smečce zůstala jenom spálená země. Zahlédl jsem ve stínech klubu přízraky. Souhlasně kývaly hlavou, byly spokojené jako já. Líbilo se mi, že pánové hráli jinak, neotřele, zajímavě. Trepanace lebky! Finnish death echoes from other realms. A wild ride on a death metal horse. I was tired, but this gig kicked me like some kind of violent poison. It was like an electric current through my body. Total commitment, a massacre without mercy. All that's left of this pack is scorched earth. I saw ghosts in the shadows of the club. They nodded their heads in agreement, as pleased as I was. I liked the way the gentlemen played differently, differently, interestingly. Skull trepanation!
Moje babička by asi řekla, že mám nohy jako konve. Tisíc mil, ne to přeháním, ale spousta nachozených kilometrů a dlouhá cesta přede mnou. Jaký to div, že stihnu předposlední vlak a ne poslední, jako vždycky. V metru to smrdí záhrobím, všechno ve mě pomalu doznívá. Uši potřebují klid, tak nechám sluchátka v brašně. Přisednou si dvě děvčata a celou cestu švitoří. Probírají kluky, jaký jsou dnes na nic, že jen sedí u počítačů a u telefonů, že nechtějí nikam chodit, že je s nimi nuda. Chtěl bych něco říct, ale raději mlčím. Dnes už jsem se natančil dost. V Plzni se do mě dá zima, v nočním autobusu si sednu do kouta a ze zastávky do postele to mám i se sprchou víceméně na autopilota. Žena se mě ze spaní zeptá, jaké to bylo a já odpovím, že takhle dobře jsem si už dlouho nezazlobil. Pak se ztratím ve snech.

My grandmother would probably say I have legs like watering cans. A thousand miles, no I'm not exaggerating, but a lot of mileage and a long way to go. It's a wonder I can catch the second to last train and not the last one like I always do. The subway smells of the grave, everything in me is slowly fading. My ears need rest, so I leave my headphones in my bag. Two girls get on and they chirp all the way. They talk about how boys suck nowadays, that they just sit in front of computers and phones, that they don't want to go anywhere, that they're bored. I want to say something, but I'd rather not. I've done enough today. In Pilsen I get cold, on the night bus I sit in a corner and from the bus stop to bed I have to go more or less on autopilot, even with a shower. My wife asks me in my sleep how it was and I reply that I haven't had such a good time in a long time. Then I get lost in my dreams.

Saturday 6. 5. 2023:

Probudím se stejně brzy, dlouho před budíkem. Sednu si do obýváku a kouknu na internet. Pořád se něco děje, ale mě to dneska nějak nezajímá a nebaví čím dál tím víc. Čeká mě ještě jeden den, spousta dobrých kapel a tak se najím, odpovím na pár emailů, pokecám s dětmi a manželka si ze mě dělá legraci, cože to ve svým věku pořád blbnu. Kdybys byl doma, nebyl bys tak utahanej. Ale co, já potřebuju jednou za čas vyrazit. Vyhodit si z kopýtka, narušit stereotyp. Rozhýbat své kosti v ďábelských rytmech. Utratit spoustu peněz a mít potom na co vzpomínat. Musím všem slíbit, že na sebe budu dávat pozor. Jsem unavený, ale odhodlání mi nechybí. Na mě si jen tak nepřijdou. 

I wake up early anyway, long before my alarm. I sit down in the living room and look at the Internet. There's always something going on, but somehow I'm not interested and I'm getting more and more bored today. I have one more day, a lot of good bands, so I eat, answer a few emails, chat with the kids, and my wife makes fun of me for always fooling around at my age. If you were home, you wouldn't be so tired. But whatever, I need to get out once in a while. Get out of the rut, break the stereotype. Rock my bones to the devil's rhythms. Spend a lot of money and have a lot of memories to look back on. I have to promise everyone I'll take care of myself. I'm tired, but I don't lack determination. They're not just gonna come after me.Jako voják, čekající na výsadek, stojím připravený na zastávce. Stejně jako by za mě mohl cestovat hologram, mohla by za mě napsat report umělá inteligence. Možná už to za některé i píše, když totiž někdy reporty čtu, tak si říkám, že jim chybí vášeň a radost. Moje tělo je převezeno do hlavního města. Na místě jsem zase na čas. Po dvou pivech je mi jak jinak než dobře, jsem v takovém tom krásném "mezistavu", mezi opicí a další opicí. Potkávám kamarády, známé, kluky z kapel, jsem prostě zase jednou metal a jsem za to hrozně rád. Jezdím takhle od svých čtrnácti a stále mě to baví. Možná už patřím do starého železa, moje názory jsou děsně zastaralé a neumím tolik sdílet, ale věřte tomu, že radost mám možná ještě větší, než dřív, protože teď jsou pro mě koncerty větší vzácností. Dobrá, už asi fakt stárnu, začínám trousit. Dnes je ale stejně doba obrázková, zkratkovitá, tak mi to čtenáři myslím odpustí. Moc dobře totiž vím, že mě čtou hlavně srdcaři. Baterie ve foťáku je vyměněna, pivo dopito a čeká mě další divoký den. 

Like a soldier waiting to be dropped off, I stand ready at the bus stop. Just as a hologram could travel for me, an artificial intelligence could write a report for me. Maybe it's already writing it for some people, because sometimes when I read reports I think they lack passion and joy. My body is being transported to the capital. I'm back on time. After two beers, I am feeling anything but good, in that beautiful "in-between" state, between one monkey and another. I meet friends, acquaintances, guys from the bands, I'm just metal again and I'm so glad for it. I've been riding like this since I was 14 and I still enjoy it. I may be old hat, my opinions are terribly outdated and I can't share as much, but believe me, I enjoy it maybe even more than I used to, because now gigs are more rare for me. Okay, I guess I'm getting really old, I'm starting to get a little tired. But these are picture-laden, short-hand times anyway, so I think readers will forgive me. I know very well that I'm read mostly by the heartthrobs. The battery in my camera is replaced, the beer is finished and I'm in for another wild day.


THE SCALAR PROCESS - progresivní, technický a velmi povedený zásek z Francie. Zajímavé melodie, plné skvělých momentů, symfonie smrti, deprese, nihilismus. Pánové hráli velmi přesvědčivě, líbilo se mi, jak zněly skladby naživo. Jsem moc rád, že jsem je konečně slyšel i na pódiu. Cítil jsem temnou vesmírnou energii a vystoupení mě doslova smetlo! Skvěle! A progressive, technical and very good hit from France. Interesting melodies, full of great moments, symphony of death, depression, nihilism. The gentlemen played very convincingly, I liked how the songs sounded live. I'm very glad that I finally heard them on stage. I felt the dark cosmic energy and the performance literally blew me away! Great!
ORPHALIS - německý brutální a technický death metal par excellence! Nic dalšího bych ani psát nemusel. Bylo to šílené vyhlazené mysli. Žádné kompromisy, ani ústupky. Zásah přímo do srdce. Moje vnitřnosti byly vytrhány a já se usmíval. Kapela se přesně trefila do mé nálady. Kombinace piva a téhle muziky ve mě způsobila až meditativní stavy. Vážně, měli jste být s námi pod pódiem. Těším se na novou desku (už ji mám doma na recenzi). Death metalová bestie, která nás roztrhala na kusy! German brutal and technical death metal par excellence! I don't need to write anything else. It was crazy mind smoothed. No compromises, no concessions. A hit straight to the heart. My insides were ripped out and I was smiling. The band had hit my mood exactly. The combination of beer and this music made me feel meditative. Seriously, you should have been under the stage with us. I'm looking forward to the new record (already have it at home for review). A death metal beast that tore us apart!VIANDE - francouzský černý smrtící kov, který smrděl jako rozkládající se mršina. Budu se muset na kapelu více podívat. Pro mě osobně bylo jejich vystoupení velkým překvapením a dalo by se napsat, že jsem si je pro sebe i objevil. Líbilo se mi jejich nadšení, odhodlání zabíjet hudbou. Věřil jsem jim každý tón, každou notu. Ze tmy vystoupili démoni a stáhli mě do hlubin! French black death metal that smelled like decomposing carrion. I'll have to check out the band more. For me personally, their performance was a big surprise and you could write that I discovered them for myself. I loved their enthusiasm, their determination to kill with music. I believed them every note, every note. Demons came out of the darkness and dragged me down into the depths!SISYPHEAN - pánové vylezli na pódium a začala black death metalová válka s nebem. Je vám asi jasné, kdo vyhrál. Ano, tihle litevští maniaci, tmáři a rouhači. Hrálo se surově, bez zbytečností. Některé skladby byly mocné a majestátní, jiné syrové a zemité. Už jste někdy viděli oběšence, houpajícího se ve větru? Pak si tuhle smečku poslechněte a budete mít stejné pocity, jako já z jejich pražského koncertu. Tohle byl temný a zákeřný obřad, pradávný rituál! The gentlemen took the stage and the black death metal war with heaven began. You can probably see who won. Yes, these Lithuanian maniacs, darkies and blasphemers. The playing was raw, no-nonsense. Some songs were powerful and majestic, others raw and earthy. Have you ever seen a hanged man swinging in the wind? Then listen to this bunch and you will have the same feelings as I did from their Prague concert. This was a dark and sinister ritual, an ancient ritual!

CRYPTS OF DESPAIR - jejich album z roku 2021 patřilo dlouhé měsíce k mým nejposlouchanějším. Bylo pro mě ctí, vidět litevskou skupinu tmářů i naživo. Pro podobné okamžiky stále rád chodím na nové kapely. Stylově death metaloví maniaci předvedli velmi povedenou seanci. Hroby byly otevřeny, mrtvoly zohaveny a Smrt čekala za každým rohem. Chtěl jsem si vykopat vlastní hrob! Takhle nějak si představuji zlo z podzemí! Their album from 2021 was one of my most listened to albums for many months. It was an honour for me to see the Lithuanian dark band live. I still love going to see new bands for moments like that. Stylistically, the death metal maniacs delivered a very successful session. Graves were opened, corpses were mutilated and Death was waiting around every corner. I wanted to dig my own grave! That's how I imagine the evil of the underworld!


Rozhovor - CRYPTS OF DESPAIR - Vybral jsem si death metal, protože je to nejtemnější, nejďábelštější a nejchorobnější žánr, jaký existuje.

GODLESS TRUTH - pokaždé, když mám vidět tuhle kapelu z Olomouce naživo, tak mám v břiše podivný tlak. Ten přestane, když začnou hrát. Stál jsem pod pódiem a byl napnutý jako struna. Zazněl první riff, řev, úder bicích a mozek se mi rozletěl na tisíc kousků. Už jsem to několikrát psal, pánové umí přenést moje myšlenky do jiných dimenzí. A dělají to velmi elegantně, s nadhledem zkušených mistrů v oboru. Nebylo to ale jen skvělé řemeslo. Byla to progrese, technika, živoucí organismus, který mě sežral zaživa! Někdo vedle mě řekl, kurvadrát, to je ale dobrý. Ne, neměl pravdu. Bylo to vynikající!  Every time I get to see this band from Olomouc live, I get a strange pressure in my stomach. It stops when they start playing. I stood under the stage and I was tight as a string. There was the first riff, the scream, the drum beat and my brain flew into a thousand pieces. I've written it a few times before, the gentlemen can transport my thoughts to other dimensions. And they do it very elegantly, with the insight of experienced masters in the field. But it wasn't just great craftsmanship. It was the progression, the technique, the living organism that ate me alive! Someone next to me said, holy shit, that's good. No, he was wrong. It was brilliant!DE PROFUNDIS - Když jsem je viděl před lety v Ostravě před TERRORIZER, nakopali mi pánové zadek takovým způsobem, že jsem zůstal stát s hubou dokořán. Tentokrát ale byli Britové ještě lepší. Jejich death metal je totiž zajímavý, odlišný, jiný. Používají pravděpodobně tajné zaříkávání a tajemné formule. Jinak si to nedovedu vysvětlit. Opět se jednalo o jeden z koncertů, který řadím k nejlepším za poslední roky. Skladby měly naživo drive, sílu, spoustu magické energie. Kapela byla seřízena jako dokonalý stroj na zabíjení. Smrt v očích, krev na rukou. Stigmata byla otevřena a ve mě zůstala nekonečně černá stopa. Svět už nikdy nebude takový, jako dřív! Inferno! When I saw them years ago in Ostrava in front of TERRORIZER, they kicked my ass in such a way that I stood there with my mouth wide open. But this time the Brits were even better. Their death metal is interesting, different, different. They probably use secret incantations and mysterious formulas. I can't explain it any other way. Once again, it was one of the concerts that I rank among the best in recent years. The songs had live drive, power, lots of magical energy. The band was set up like the ultimate killing machine. Death in their eyes, blood on their hands. The stigmata was opened and left an infinite black mark on me. The world will never be the same again! Inferno!
DISKORD - kdysi jsem měl sen, že se dívám do zrcadla, ale není v něm můj obraz, ale nějaká ohavná příšera. Na tuhle noční můru jsem si vzpomněl, když začali norští death metalisté hrát. Měl jsem pocit, že mě někdo říznul do tepny a ze mě pomalu uniká krev i život. Byl to hodně magický, temný a mrazivý obřad. Podivný a neklidný, přesto velmi zajímavý a nebál bych se napsat i přitažlivý. DISKORD lze poznat během několika okamžiků, ihned vás totiž proklejí. Naživo nám dokázali předvést sílu ze svých nahrávek. Slyšeli jsme řev bestie z jiného světa! I once had a dream that I was looking in a mirror, but it was not my image, but some hideous monster. I remembered this nightmare when the Norwegian death metallers started playing. I felt like someone had cut me in the artery and blood and life was slowly draining out of me. It was a very magical, dark and chilling ceremony. Strange and unsettling, yet very interesting and I wouldn't be afraid to write attractive. The discord can be recognized in a few moments, for you are immediately cursed. Live they were able to show us the power of their recordings. We heard the roar of a beast from another world!
CUTTERRED FLESH - stejně jako pro GODLESS TRUTH mám pro tyhle šílence velkou slabost. Jak by taky ne, když je sleduji od jejich počátků. Líbí se mi, jak každou deskou, každým vystoupením rostou, vyvíjejí se. Stalo se z nich monstrum z těch nekrutějších hororových filmů. Koncert měl velkou brutální sílu, gradoval, žhnul a sálal. Měl jsem strach, abych neměl popáleniny. Technicky velmi na vysoké úrovni, přesto stále syroví a suroví. Neztratili dravost. Naopak, neznat kluky osobně, myslel bych si, že za každým rohem číhá sériový vrah. Nezbývá, než dodat "ty vole to bylo zase skvělý". Děkuji za vystřelení mozku z hlavy! Just like GODLESS TRUTH, I have a big soft spot for these lunatics. I've been following them since their early days. I love how they grow and evolve with every record, every show. They've become a monster out of the cruelest horror movies. The concert had a great brutal power, it was graded, glowing and radiating. I was worried about getting burned. Technically very high level, yet still raw and brutal. They haven't lost their predatory edge. On the contrary, not knowing the guys personally, I would have thought there was a serial killer lurking around every corner. I can't help but add "dude, that was great again". Thank you for blowing my brains out!


MONUMENT OF MISANTROPY - mrzelo mě, že jsem je už neviděl, ale musel jsem na metro a pak na vlak. Bohužel, tak snad někdy jindy.

Organizace - Líbilo se mi, že měly kapely vcelku dlouhé hrací časy. Takže žádné osírání fanoušků, jako bývá často zvykem. Na festivalu nehrála ani jedna špatná skupina, kterou bych chtěl vynechat nebo by mě nudila. V dobách, kdy se chodí na různé srágory a často se jim nevyhnete, protože hrají všude, byla tahle akce jako zjevení. Festival byl zaměřen čistě na extrémní metal. Žádný rádoby smrtící kov od skejťáků a punkáčů, žádný kinder heavy metal ani thrash, ale poctivá muzika, kterou jsem rád ocenil. Za mě spokojenost po všech stránkách. Neznalým možná mohla chybět nějaká "profláklá slavnější jména", ale to už je na vkusu každého.

Organization - I liked that the bands had fairly long playing times. So no pissing off the fans, as is often the case. There wasn't a bad band playing at the festival that I wanted to skip or would have been bored by. In a time when you go to all sorts of shit shows and often can't avoid them because they play everywhere, this event was a revelation. The festival was purely focused on extreme metal. No wannabe death metal from skateboarders and punks, no kinder heavy metal or thrash, but honest music that I was happy to appreciate. For me satisfaction on all sides. The ignorant might have missed some "more famous names", but that's up to everyone's taste.

Fanoušci - potkal jsem mnoho známých, kamarádů, lidí z kapel a jsem za to hrozně rád. Je pro mě ctí být stále součástí tohohle kolotoče, přispět aspoň malinko do mlýna. Podpořit, užít si to. Na rovinu - na koncerty jezdím hlavně i díky vám. Zasloužíte poklonu, přátelé! Speciální dík patří samozřejmě Kunalovi a jeho teamu a také klukům z CUTTERRED FLESH v čele s Jirkou Kršem. Byla to parádní jízda! Klobouk dolů! 

Návštěvnost - byla poměrně nízká, akce mohla být klidně v nějakém menším klubu. Pravdou ale je, že podobnou hudbu dnes chodí už jen srdcaři. Pevně věřím, že to kluky neodradí a budou pokračovat. Pokud mohu mluvit za sebe, tak přijedu příště určitě znovu.

Zvuk - nemám žádných připomínek.

Fans - I've met a lot of friends, friends, people from bands and I'm very happy for that. It's an honour for me to still be a part of this merry-go-round, to contribute just a little bit to the mill. To support, to enjoy it. Frankly - I go to concerts mainly thanks to you guys. You deserve a compliment, my friends! Special thanks to Kunal and his team, of course, and also to the guys from CUTTERRED FLESH led by Jirka Krš. It was a great ride! Hats off! 

Attendance - was quite low, the event could have been in a smaller club. But the truth is that today only heartthrobs attend similar music. I firmly believe that this will not discourage the guys and they will continue. If I can speak for myself, I will definitely come again next time.

Sound - I have no comments. 

Dnes stíhám až poslední vlak. Jezdí v něm dámy, co byly na nákupech, kluci z diskoték a různých sportovních zápasů. Taky utahaní cizinci, co u nás makají, abychom se my měli dobře. Se dvěma takovými jedu. Možná už neumím tolik psát rusky, ale mluvit jsem nezapomněl. A tak si docela pokecáme. Dokonce znají i nějaké české metalové kapely. Říkám jim o festivalu, jsem rád, že můžu s někým mluvit, aby mi cesta utekla. Dostanu panáka vodky, ale je to takový driák, že podruhé odmítnu. Smějí se mi. U nás na Ukrajině tohle pijou ženský. Vystoupíme, oni vytáhnou bágly a jdou někam na ubytovnu. Já čekám ve tmě na noční spoj a klíží se mi oči. Teď už bych nezatancoval ani ploužáka. Padnu do postele a nevím o světě. Možná už jsem mrtvý. Ležím v otevřené rakvi. Pak zazní první tón. Vstanu a začnu tančit. Dámy a pánové, zadejte si! Druhý den ráno mám stejně největší radost, že jsem všechno přežil. Tančete, dokud to jde! A děkuji, že jste dočetli až sem. 

I'm only catching the last train today. It's full of ladies who've been shopping, guys from discos and various sports matches. Also tired foreigners working to make us happy. I'm going with two of them. I may not be able to write Russian so much anymore, but I haven't forgotten how to speak it. And so we have quite a chat. They even know some Czech metal bands. I tell them about the festival, I'm glad I can talk to somebody to make my trip go by. I get a shot of vodka, but it's such a drive that I refuse a second time. They laugh at me. In Ukraine, women drink this. We get out, they pull out their bags and go to a hostel. I'm waiting in the dark for the night train and my eyes are watering. I wouldn't dance a dance now. I fall into bed and I don't know the world. Maybe I'm already dead. I'm lying in an open coffin. Then the first note sounds. I get up and start dancing. Ladies and gentlemen, enter! The next morning, I'm just as happy that I survived. Dance while you can! And thank you for reading this far.


Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:

promoter:

club: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 14. dubna 2023

Report, photos, video - LIK, MASS WORSHIP - club Modrá Vopice, Prague - 13. 04. 2023

Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:

promoter:

club: 

Na budíku jsou přesně čtyři hodiny. Z telefonu mi hraje skladba Burning Again od Hypnos. Je čas vyrazit do práce. Podívám se z okna a v mlze spatřím první přízraky. Kdybyste vstávali brzy jako já, věděli byste, že Smrt můžete potkat na každém kroku. Seběhnu schody a už na mě koukají vypoulené oči čivav. Venčí je paní v županu s obrovským pytlíkem na hovna. Vypadají jako z množírny. Paní i psi. Kousek nedaleko tu nedávno zabil v bouřce strom mladou dívku. Stojím na zastávce a čekám na tramvaj. V tuhle nekřesťanskou hodinu nejezdí nikdo hezký. Všichni tak nějak divně čpí, nejvíce popeláři z Čisté Plzně, kteří mají montérky od odpadků. Jedu třicet minut, aspoň stihnu na třicet dní uspat spoustu svých "metalových přátel na facebooku". Sdílejí až příliš mnoho nenávisti.Minu kolonii feťáků, polehávající mezi pomníky obětem první i druhé světové války. Některé lampy blikají, jiné nesvítí vůbec. Kolem parku vrahů a sebevrahů. Ano, našli tu už několikáté tělo. Musím ale dál, čeká mě kousek opuštěné ulice. Mám pocit, že na mě někdo sáhnul. Možná nějaký mrtvý. Otočím se a nikde nikdo. Na silnici sedí králík, kterého za chvilku přejede auto. Oklepu se, takový obyčejný den, mám v nohách 4,5 kilometru a to jsem ještě nezačal pracovat. Vzhůru ke světlým zítřkům. Z ubytoven vylézají zombie. Novodobí otroci. Najdu u cesty kondomy, krvavé kalhotky a obal od tatranky a moje fantazie opět pracuje na plné obrátky. Konečně v práci, konečně můžu budovat kapitalismus. Mám chvilku čas, tak si naladím nějakou hudbu do sluchátek. Zapnu ANC, abych neslyšel, jak všichni nadávají na manželky, na drahotu, na svět. Po obědě mě ale začne svědit v žaludku. Dnes jedu na koncert. Změním stereotyp a hodlám si psychicky odpočinout. Švédští LIK jsou mojí oblíbenou kapelou, taková ta smečka, kterou prostě chcete podpořit. Už jsem je viděl několikrát naživo a bavili mě, máme i společný rozhovor a několik recenzí. Odpíchnu si ve dvě a vezmu to přes lávku. Nedávno tu plavalo zohavené tělo bez hlavy. Špinavá řeka je ale tentokrát klidná (co asi jedly ryby, které loví rybáři?, napadne mě). Zato na hlaváku nevím, kam si stoupnout. Feťáků je tu víc než cestujících. Nasednu a celou cestu vypínám mozek. Před posunutým (měl být už loni) koncertem je potřeba si odpočinout. Občas mě jen vyruší dívka s velkým výstřihem, která sedí přede mnou a nutí mě přemýšlet, jestli se neustále fotí na Instagram nebo OnlyFans. Podle botoxu v hubě bych tipoval spíš to druhé. 


Do hospody jdeme s Mírou (kterému tímto děkuji za skvělou společnost) jen na chvilku. Na mě už jsou tyhle výlety i tak dost náročné. A to mě ještě zítra čeká cesta do Jizerek a práce na jarní zahradě. Aspoň, že mám v pátek volno. V Praze jezdím tentokrát tramvají a jsem překvapen, že dneska nikde nikdo proti ničemu nedemonstruje. Zato potkám jednu partičku mladých heavy metalistů v elastických džínách. Snažím se je pozdravit, jakože jsme všichni metal, ale nemají čas. Neustále leští obrazovky svých telefonů. Jdu do kopce a říkám si, jestli to mám ještě za potřebí. Táhnout se takovou dálku, místo toho, abych si zalezl do kouta s knihou. Myslím, že stále mám. Zatím mě to baví. Usednu ke stolu a dám si pivko. Potkám pár dalších známých a najednou je mi tak nějak fajn, cítím, že to pořád dává smysl. 

Modrá Vopice je takový můj pevný bod ve vesmíru, kam se vždycky hrozně rád vracím. Je ale pravdou, že zlatá doba death metalu v těchto prostorech asi skončila. Sleduji bedlivě jejich stránky a promotéři už dávají spoustu koncertů jinam. Většinou tam, kam už je pro mě problém se dostat MHD a pak zpět na vlak. Ale co, aspoň ušetřím. Popíjím, pomalu se dostávám do nálady a konečně se mi nechce spát. V nohách mám už celkem osmnáct kilometrů. Metal je řehole, kdybyste nevěděli.

MASS WORSHIP - už jsem měl jednou tu čest. Kdysi, v roce 2020 před VADER. Kapelu si ale moc nepamatuji. Mě se tyhle do moderna hozený smečky všechny hrozně pletou. Jak jste si asi všimli, tak nemám misku nastřelenou v uchu, žádný cvočky, vruty, špendlíky, hmoždinky a ani jednu kérku s démonickým motivem. Tohle není muzika pro mě, tady se hraje pro fanoušky MESHUGGAH. Zazní sice i odkazy na AT THE GATES, takže vlastně dobrý, ale když mě tohle prostě nebaví. Zpěvák taky hrozně řve, jako kdyby ho na nože brali. A tak si udělám pár fotek a jdu se vyvětrat ven. Netrvá to dlouho a potkám všechny své vrstevníky a spolubojovníky. Kluci hrajou dobře, ale nejsme holt cílovka. 
LIK - my Češi o sobě rádi tvrdíme, že jsme národ muzikantů. A posloucháme Michala Davida. Ve Švédsku Michala Davida neznají a mají se také dobře. Možná i lépe. Protože hrají death metal. LIK možná vypadají na první poslech jako další retro smečka, ale nenechte se mýlit. Stojí za ní zkušení muzikanti, kteří moc dobře vědí jak na nás. V Praze to ve čtvrtek ve večerních hodinách opět dokázali. Zkrátka a jednoduše, předvedli vystoupení, které mi připomnělo dávné koncerty DISMEMBER. Drive, síla, rebelie, chřestění pytlem plným kostí. Žádné zbytečnosti, žádné kompromisy. Jenom hudba pro staré veterány. Ale nejen pro ně. Zombie vylezly z děr a hrobů. A zatančily si s námi. Chytlavé melodie, tolik typické pro skupiny ze severu, poctivé, zemité nářezy, chorobami postižený vokál. Jakoby někdo odrhnul pavučiny z prašivé kostry. Nebudu si tu hrát na nějakého kritika, jsem jen obyčejným fanouškem. A jako takový jsem si vystoupení opravdu užil. Old school death metalová exhumace starých švédských hrobů!


LIK may look like another retro pack at first listen, but don't be fooled. It's backed by experienced musicians who know how to play us very well. They proved it again in Prague on Thursday evening. Simply put, they put on a performance that reminded me of DISMEMBER concerts of yore. Drive, power, rebellion, rattling a bag full of bones. No uselessness, no compromises. Just music for old veterans. But not only for them. Zombies crawled out of holes and graves. And they danced with us. Catchy melodies, so typical of northern bands, honest, earthy cuts, disease-stricken vocals. It's as if someone had brushed the cobwebs off a mangy skeleton. I'm not going to play critic here, I'm just an ordinary fan. And as such, I really enjoyed the show. Old school death metal exhumation of old Swedish graves!

Organizace - tady se budu opět opakovat. Na Obscure promotion je spolehnutí. Vše odsýpalo jak mělo a nezaznamenal jsem žádný problém. Nutno si ale uvědomit, že jsem veskrze pozitivní člověk. Ne vážně, spokojenost. A za brzký konec velké díky! Vlak jsem díky tomu stihl hezky bez stresu.

Zvuk - za mě bez připomínek.  

Návštěvnost - bylo narváno. Plný klub, že se čekalo dlouho i na pivo. Na hraně kapacity, možná i kousek za ní. Bylo příjemné vidět, že na LIK přijeli nejen staří harcovníci, ale i spousta mladých. Na tomhle místě vždy děkuji i svým fanouškům. Je skvělé, že i v dnešní době ještě čtete. A to přesto, že jsem svoje působení na facebooku omezil na minimum (v rámci zachování zdravého rozumu). Moc si vašich milých slov vážím. Pokaždé mě to nabije do další "práce". Jak by řekly některé kamarádky mé dcery - lovískuju! Rád jsem vás zase všechny viděl. 

Žmoulám v ruce jízdenku na vlak. Mám ji i v aplikaci, ale jistota je jistota. Vylezu z tramvaje a vyhýbám se temným koutům. Čeká mě ještě dlouhá cesta zpět domů do Plzně. Už mě bolí nohy, chytré hodinky mi ukazují, že bych si měl odpočinout. Jenže na hlaváku v Praze si není kam sednout. A do vlaku mě nepustí. Uff, konečně! Jedu já, zahraniční dělníci a pár opilců. Zalezu si do kouta, pustím muziku a nechám mysl hibernovat. Hodina a půl, nějaké zpoždění, ale ne takové, abych nestihl noční spoj. Paní se o čivavy stará opravdu poctivě. Ňafají, když mě poznají a já sotva pletu nohama. Pytel na hovna je plný recyklovaných (znovu a stále dokola vyměšovaných) granulí - perpetum mobile, napadne mě. Kouknu na auto, občas tu obcházejí zloději. Lehnu si a cítím se jako před třiceti lety, když jsem jezdil na metal, akorát víc utahaný. Vyčistil jsem si hlavu, narušil stereotyp a všechno si zase pořádně užil. Už teď se těším na příště. Snad se utrhnu brzy. Ráno mě vzbudí budík zase ve čtyři, zapomněl jsem jej blbec vypnout. Dojdu si na záchod a nechám si zdát o těch nejkrásnějších zombie. Děkuji za pozornost a přeji vám co nejvíce světla do života. 

about LIK on DEADLY STORM ZINE: 

Recenze/review - LIK - Misanthropic Breed (2020)


about MASS WORSHIP on DEADLY STORM ZINE: Author of photos - Jakub Asphyx (https://twitter.com/deadlystormzine)

kompletní fotogalerie zde / all photos here:


------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWITTER